Sabtu, 24 April 2010

AYAT-AYAT ALQUR'AN PILIHAN 1-10

AYAT-AYAT ALQUR'AN PILIHAN 55 - 114

AR RAHMAAN - Maha Pengasih

55 : 6 Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan; tumbuh2-an dan pohon2 tunduk kepada-Nya
55 : 10 Tegakkan timbangan dengan adil dan jangan mengurangi timbangan
55 : 11-3 Bumi Dia jadikan bagi manfaat semua mahluk; terdapat buah2-an korma, biji2an berkulit serta bunga2 yg harum
55 : 14 Nikmat2 Tuhan manakah yang kamu berdua (Jin - manusia) dustakan? Fa bi ayyi aallaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
55 : 15-6 Dia menciptakan manusia dari tanah liat kering seperti tembikar dan Dia menciptakan jin2 dari nyala api
55 : 18 Tuhan dua timur (Timur Jauh dan Timur Tengah) dan Tuhan dua barat (Eropa dan Amerika)
55 : 20 Dia membuat kedua lautan mengalir dan keduanya bertemu (Laut Merah dan Laut Tengah; Samudra Atlantik dan Pasifik)
55 : 23 Dari keduanya keluar mutiara dan batu marjan
55 : 27-8 Segala sesuatu yang ada di bumi semuanya akan binasa, yg kekal Wujud Tuhan engkau Pemilik kemegahan-kemuliaan
55 : 36 Akan dikirimkan kpd kamu berdua nyala api dan leburan tembaga, maka kamu berdua tidak akan dpt menolong diri
55 : 51-3 Dalam kedua syurga ada dua mata air yg mengalir – di dalamnya ada buah2-an yang berpasangan
55 : 57-9 Dalam kebun2 syurga terdapat bidadari2, yang tidak pernah disentuh; seolah-olah permata2 yakut dan marjan
55 : 63-7 Disamping kedua syurga ini ada dua syurga lagi, yang sangat hijau; terdapat 2 mata air yang memancar dengan deras
55 : 73-7 Dengan bidadari cantik dlm kemah2 yg tidak pernah tersentuh, bersandar pada bantal guling hijau dan permadani2 indah
55 : 79 Maha beberkatlah nama Tuhan engkau, Pemilik segala kemegahan dan kemuliaan – rabbika dzil jalaali wal ikraam

AL WAAQI’AH - Kejadian Yang Besar

56 : 2-3 Peristiwa yang tidak dapat dielakkan itu terjadi; tidak ada seorang pun mendustakan kejadian itu
56 : 5-6 Bumi digoncang se-hebat2nya dan gunung2 dihancur-leburkan
56 : 8-13 Kamu dijadikan 3 golongan: kanan (bahagia), kiri (celaka), terdahulu (dekat kpd Tuhan) dlm syurga kenikmatan
56 : 14-23 Diatas dipan bertatahkan emas permata, dilayani pemuda2, gelas, cerek cangkir air, buah2an, buung2, bidadari2
56 : 27 Illa qiilan salaaman salaaman - Melainkan hanya ucapan: Selamat Sejahtera-2!
56 : 29-33 Berada di antara pohon Sidrah, dengan pisang ber-susun2, air tercurah, buah2-an ber-limpah2
56 : 35-38 Furusyim marfuu’atum – istri-istri mulia, gadis2 perawan, cantik-jelita sebaya dlm usia, utk yang disebelah kanan
56 : 38 ‘Uruban atraaban – gadis cantik jelita, sebaya dalam usia (78:34)
56 : 42-44 Celakalah yang di sebelah kiri itu; berada di tengah2 angin panas membara, air panas mendidih, asap hitam tidak senang
56 : 65-69-72 Makanan, air dan api, 3 barang pokok keperluan manusia, siapakah yang menumbuhkan dan menyediakannya? Kami!
56 : 78-80 Alqur-aan yang mulia, kitab terpelihara dgn baik, laa yamassuhuu illal muthahharuun – mereka yang disucikan
56 : 83 Kamu menjadikan rezekimu dengan mendustakan?

AL HADIID - Besi

57 : 3-4 Kepunyaan-Nya kerajaan seluruh langit dan bumi; Dia menghidupkan dan mematikan, Dia Berkuasa, Yang Awal dan Akhir
57 : 5-6 Dia Yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Dia bersemayam di atas ‘Arasy. Dia beserta kamu di manapun berada
57 : 7 Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dia Maha Mengetahui apa yg dlm dada
57 : 12 Siapakah yang hendak meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Dia akan melipat-gandakan baginya (2:246)
57 : 13 Cahaya mereka akan ber-lari2 di hadapan dan di sebelah kanan orang2 laki2 mukmin dan perempuan mukmin
57 : 19 Orang2 laki2 dan perempuan yang memberi sedekah dan meminjamkan pinjaman yang baik kpd Allah pinjaman yg baik
57 : 21 Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan pengisi waktu, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, bersaing dlm
57 : 23-4 Tidak ada musibah di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan sudah tercatat dalam sebuah kitab sebelum Kami men-
ciptakannya; supaya jangan kamu bersedih atas apa yg luput dari kamu dan jangan kamu terlampau gembira atas apa
yang telah dianugerahkan kepadamu. Allah tidak mencintai setiap pembual, sombong
57 : 26 Kami menurunkan rasul2 Kami dan menurunkan beserta mereka Kitab dan neraca; menurunkan besi utk peperangan
57 : 28 Cara hidup merahib, celibate (biara-biarawati) yang dibuat-buat mereka, Kami tidak mewajibkannya kecuali untuk ridha
57 : 30 Dzuu’l fadhlil ‘azhiim – Allah adalah Yang Empunya karunia yang besar

AL MUJAADILAH - Yang Membantah

58 : 3-4 Orang yang mengatakan ibu kepada istri2 mereka, tiadalah ibu2 mereka selain yang melahirkan mereka, ada hukumannya
58 : 8 Tiada permusyawaratan rahasia antara 3 orang melainkan Dia yang ke-empatnya dst.
58 : 9 Orang Yahudi menyumpah Nabi saw. dengan : As-samu ‘alaika – kematian atas kamu; seharusnya As-salamu ‘alaika
58 : 10 Apabila kamu mengadakan musyawarah2 rahasia janganlah ttg dosa dan pelanggaran, tetapi ttg kebaikan dan ketakwaan
58 : 13 Berikanlah sedekah terlebih dahulu sebelum meminta musyawarah dengan Rasul
58 : 22 Allah telah menetapkan Aku dan Rasul-rasul-Ku pasti menang Kataballaahu la aghlibanna anna wa rusulii (61:10)
58 : 23 Jangan mengadakan hubungan yang erat – mesra dengan kafiruun, orang2 yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya

AL HASYR - Pengusiaran

59 : 3 Tiga suku Yahudi diusir dari Medinah: Banu Qainuqa’, Nadhir dan Banu Quraizhah – Politik bumi hangus Banu Nadhir
59 : 6 Apa yang kamu tebang dari pohon korma atau kamu membiarkannya berdiri pada akarnya, itu dengan izin Allah
59 : 8-9 Harta yg Allah berikan kpd Rasul-Nya sbg ghanimah itu bagi Allah, bagi Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir
Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang2 kaya dari kamu
59 : 10 Mereka mencintai orang2 yang datang berhijrah; mereka mengutamakannya di atas mereka, walaupun kemiskinan menyertai mereka (Yang menjamu tamu Nabi s.a.w. dengan mematikan lampunya)
59 : 15 Tiga kelompok musuh orang Mukmin: Yahudi, Munafik di Medinah dan Quraisy dari Mekkah
59 : 19 Harus memperhatikan apa yang didahulukan untuk esok hari dan bertakwalah kpd Allah
59 : 22 Seandainya Kami menurunkan Alqur-aan kpd gunung, engkau akan melihatnya tunduk dan ber-keping2 karena takut kpd
59 : 24-5 Dia Maha Berdaulat, Maha Suci, Sumber kedamaian, Pelimpah keamanan, Maha Pelindung, Maha Perkasa, Maha Penakluk Maha Agung, Maha Suci Allah; Maha Pencipta, Maha Pembuat, Pemberi bentuk, kepunyaan Dia-lah segala nama terindah

AL MUMTAHANAH - Perempuan Yang Diuji

60 : 2 Janganlah bersahabat mesra dengan musuh-musuh-Ku dan musuh-musuh-mu
60 : 4 Sekali-kali tidak memberi manfaat kepadamu kerabat2-mu dan tidak pula anak2-mu pada Hari Kiamat
60 : 5 Sesungguhnya bagimu ada contoh yang baik dalam diri Ibrahim: Sesungguhnya aku berlepas dari apa yg kamu sembah
60 : 9 Allah tidak melarang berbuat baik terhadap orang2 yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu
60 : 10 Allah melarang kamu menjadikan mereka sahabat, orang2 yang memerangi kamu karena agama dan telah mengusir kamu
60 : 1-3 Ujilah perempuan2 mukmin yang hijrah dan hendak bai’at kepada engkau; tidak ada dosa untuk menikahi mereka

ASH SHAAF - Berbaris = Barisan

61 : 3-4 Mengapa kamu mengatakan apa2 yang kamu tidak kerjakan? Perbuatan begitu yang dibenci Allah
61 : 5 Allah mencintai orang2 yang berperang di jalan-Nya dalam barisan, seolah2 bangunan yang kokoh
61 : 7 Isa ibnu Maryam: Aku rasul Allah membenarkan Taurat, memberi khabar suka seorang Rasul namanya Ahmad
61 : 9 Mereka berkehendak untuk memadamkan Cahaya Allah dengan mulut mereka
61 :10 Dia yang mengirim Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya atas semua agama2 (48:29)
Huwal ladzii arsala rasuulahuu bil hudaa wa diinil haqqi li yudh hiraahuu ‘alad diini kullihii wa lau karihal musyr
61 : 14 Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat; maka berilah khabar suka bagi orang2 yang beriman
61 : 15 Isa ibnu Maryam: Siapakah penolong2-ku di jalan Allah? Pengikut2 setia: Nahnu anshaarullaahi!

AL JUMU’AH - Hari Jum’at

62 : 3 Dia Yang membangkitkan di tengah2 bangsa yang buta huruf seorang rasul dengan tugas membacakan Ayat2
62 : 4 Dan Dia akan membangkitkan pada kaum lain, yang belum bertemu – wa aakhiriina minkum lammaa
62 : 6 Misal orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat tetapi tidak memikulnya adalah semisal keledai
62 :10 Hai orang2 beriman! Apabila dipanggil untuk shalat pada hari Jum’at, segeralah untuk mengingat Allah;
dan tinggalkanlah jual beli; itu adalah lebih baik bagi kamu
62 :12 Wallaahu khairur raaziqiin – Dan Allah adalah sebaik-baik Pemberi rezeki (22:59)

AL MUNAAFIQUUN - Orang-orang Munafik

63 : 4 Yang demikian itu disebabkan mereka beriman kemudian mereka ingkar; maka meterai dikenakan pd kalbu mereka
63 : 7 Sama saja bagi mereka apakah engkau memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak; Allah sekali-kali tidak akan
63 : 9 Abdullah bin Ubayy pemimpin kaum munafik di Medina
63 :10-1 Harta dan anak-anakmu jangan membuatmu lalai dari berzikir mengingat Allah.
Dan nafkahkanlah dari apa yang telah Kami rezekikan kepadamu sebelum kematian menimpa seseorang di antara kamu

AT TAGHAABUN - Dinampakkan Kesalahan

64 : 4 Dia menciptakan seluruh langit dan bumi dengan hak, Dia memberi kamu bentuk, Dia menjadikan indah rupamu
64 : 6-8 Orang2 ingkar merasakan azab pedih akibat perbuatan buruk mereka, telah datang rasul2 kpd mereka, mereka ingkar
64: 9 Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan berimanlah kepada Cahaya
64: 10 Dia akan mengumpulkan kamu pada Hari Berhimpun; itulah Hari Kerugian dan Keuntungan
64: 12 Tidaklah menimpa sesuatu musibah kecuali dengan izin Allah
64: 16 Hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah (trial-cobaan)

ATH THALAAQ - Perceraian

65: 2 Takutlah kepada Allah untuk perceraian (65: 3, 5, 6, 4 kali) – Masa ‘iddah
65: 3-4 Jalan keluar dan kemudahan bagi orang bertakwa; Dia memberi rezeki kepadanya dgn tiada terkira
Wa may yattaqillaaha yaj’al lahuu makhrajaa – wa yarzuqhu min haitsu laa yahtasibu.
Wa may yatawakkal ‘alallaahi fa huwa hasbuhuu innallaaha baalighu amrihii
65: 8 Laa yukallifu nafsan illaa maa aataahaa – Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan apa yang telah diberikan
65 : 12-3 Supaya ia mengeluarkan org2 beriman dan beramal shaleh dari kegelapan pada cahaya. Dia menciptakan 7 langit/bumi

AT TAHRIM - Mengharamkan

66: 2 Perkara berdua, ‘Aisyah bt Abubakar dan Hafsyah bt Umar
66: 9 Bertobatlah kpd Allah dgn seikhlas-ikhlasnya tobat Taubatan nashuuha – istighfar, Semoga Tuhan menghapuskan
keburukan2 kamu. Cahaya mereka berlarian di hadapan mereka dan disebelah kanan mereka: Maafkanlah kami
66: 10 Hai Nabi, berjihadlah terhadap orang2 kafir dan munafik. Dan bersikeraslah terhadap mereka
66: 11 Istri Nabi Nuh dan Nabi Luth yang kafir dan khianat kepada Nabi
66: 12-3 Istri Firaun yang mukmin; Maryam putri Imran yang suci dan muttaki
AL MULK - Kerajaan

67 : 3-4 Dia menciptakan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kamu. Dia Yang menciptakan 7 langit dg serasi
67 : 6 Kami menghiasi langit terdekat dengan pelita2, dan Kami menjadikannya untuk mengusir syaitan2
67 : 9 Hampir pecah neraka karena marah: Apakah tidak pernah datang kepadamu seorang Pemberi ingat?
67 : 16 Dia-lah Yang menjadikan bumi sbg tempat tinggal, maka berjalanlah ke segala penjuru dan makanlah dari rezeki-Nya
67 :20 Lihatlah burung2 berbaris di atas mereka – orang2 kafir dibinasakan oleh kelaparan, gempa bumi dan peperangan
67 :31 Bagaimana jika air kamu meresap ke dalam tanah? Siapakah yang akan mendatangkan kepadamu air yang mengalir

AL QALAM - Pena

68 : 5 Wa innaka la’alaa khuluqin azhiim - Sesungguhnya engkau benar2 memiliki ahlak yang agung
68 : 8 Inna rabbaka huwa ‘alamu biman dhalla ‘an sabiilihii wa huwa a’lamu bil muhtadiin –
Tuhan engkau, Dia-lah Yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapat petunjuk
68 : 11 Janganlah engkau ikuti orang yang banyak bersumpah (hina)
68 : 18-34 Kami cobai pemilik kebun yang tamak terhadap orang miskin; dihancurkan kebunnya ketika paginya akan dipanen
68 : 49-0 Bersabarlah thd keputusan Tuhan engkau dan janganlah engkau seperti orang yang berada dalam perut ikan – Yunus – ketika dia berdoa sedang dia menahan amarah. Seandainya tidak datang nikmat dari Tuhan-nya, nicaya dia akan
dicampakkan di atas tanah yang gersang – tandus, dalam keadaan tercela (21:88)

AL HAAQQAH - Yang Pasti Terjadi

69 : 5-8 Telah mendustakan kaum ‘Ad dan Tsamud, Tsamud dibinasakan azab yang dahsyat, kaum ‘Ad dibinasakan oleh angin
yang sangat dingin dan amat kencang, yang Dia tiupkan selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus
69 : 10-1 Firaun dan kaum Luth sebelumnya telah dijungkir-balikkan karena berbuat dosa, mendurhakai rasul Tuhan mereka
69 : 12 Ketika air bertambah tinggi, Kami mengangkut kamu dalam bahtera ( Saat air bah di zaman Nuh)
69 : 14-7 Apabila ditiupkan nafiri yang dahsyat, bumi serta gunung2 diangkat dan keduanya dihancurkan dg sekali benturan.
Maka pada hari itu terjadilah peristiwa itu. Dan terbelahlah langit
69 : 20 Yang Kitab-nya berada di tangan kanannya: Baca!
69 : 22-5 Ia berada dalam kehidupan yang diridhai, dlm kebun yg tinggi, buah2-an yang dekat; makanlah dan minumlah sesuka hati.
disebabkan perbuatan kamu yang dahulu dan pada hari2 yang telah lampau
69 : 26-1 Yang Kitab-nya berada di tangan kirinya: Aduh sekiranya aku tidak diberi kitabku! Sekiranya kematian mengakhiri hidupku.
Tidaklah bermanfaat bagiku hartaku, hilang lenyap dariku kekuasaanku. Tangkaplah dia dan masukkan ke dl Jahannam
69 : 32-3 70 tahun orang mencari dunia: Diikat dengan belenggu rantai 70 hasta dalam Jahannam
69 : 45-7 Nabi dusta / palsu akan dipotong urat nadi lehernya dan tiada seorang pun dapat mencegahnya

AL MA’AARIJ - Tempat-tempat Naik

70 : 5 Malaikat dan ruh, 1 hari ukurannya 50.000 tahun
70 : 9-11 Langit akan menjadi cairan tembaga, gunung2 sbg bulu domba berterbangan, tidak akan bertanya sahabat karib
70 : 20-2 Manusia diciptakan bersifat gelisah, disentuh keburukan berkeluh-kesah, ditimpa kebaikan ia bakhil
70 : 23-35 Kecuali orang2 yang shalat, dawwam, dalam hartanya ada untuk yang meminta dan tidak meminta, takut azab Tuhan
menjaga kemaluan mereka, menjaga amanat2nya, teguh pada kesaksian2-nya, benar2 menjaga shalatnya – dalam syurga
70 : 44-5 Hari ketika mereka keluar dari kuburannya, mata mereka tertunduk, kehinaan meliputi mereka. Inilah hari yang dijanjikan

N U U H - Nabi Nuh a.s.

71 : 6-7 Ya Tuhan, aku telah mengajak kaumku malam dan siang; seruanku tidak menambah mereka melainkan lari menjauh
71 : 8 Setiap kali aku berseru kpd mereka agar Engkau memaafkan mereka, mereka menutup telinganya dengan jari dan
71 : 12 Dia akan mengirimkan atasmu hujan yang lebat
71 : 13 Dia akan membantu kamu dengan harta dan anak2 dan Dia akan menjadikan bagimu kebun2 dan sungai2.
71 : 16-7 Allah menciptakan langit 7 tingkat dan menjadikan bulan sbg cahaya dan matahari sbg pelita
71 : 24 Mereka berkata kpd kaumnya jangan se-kali2 meninggalkan tuhan2-mu, Wadd, Suwa’, Yaghuts, Ya’uq dan Nasr
17 : 26 Disebabkan dosa2 mereka, mereka ditenggelamkan dan dimasukkan ke dalam api, tiada penolong selain Allah
71: 29 Doa Nabi Nuh a.s.: Rabbigh fir lii wa li waalidayya wa li man dakhala baitiya mu’mina wa lil mu’miniina wal
Mu’minaati wa laa tazidizh zhaalimiina illa tabaaraa – ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku

AL JINN - Jin

72 : 2 Telah diwahyukan kepadaku bahwa serombongan jin mendengar Alqur-aan, kami telah mendengar Alqur-aan yang ajaib
72 : 6-7 Kami menyangka manusia dan jin tidak akan berkata dusta thd Allah; ada manusia yg minta perlindungan kpd beberapa jin
72 : 8-9 Kami yakin dan kamu juga yakin Allah tidak akan membangkitkan seorang rasul; kami telah berusaha menyentuh langit,
72 : 19 Sesungguhnya masjid2 itu kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyeru kpd siapa pun selain Allah
72 : 24 Tanggung jawabku hanya menyampaikan wahyu dari Allah dan Risalat-Nya; barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-
Nya niscaya baginya ada Api Jahannam; mereka akan menetap di dalamnya untuk masa yang panjang
72: 27-8 Dia-lah Yang mengetahui yang gaib, Dia tidak menzahirkan rahasia gaib-Nya kpd siapa pun, kecuali pada Rasul yang
Dia ridhai; sesungguhnya barisan pengawal berjalan di hadapannya dan di belakangnya

AL MUZZAMIL - Yang Berselimut

73 : 2-4 Wahai orang yang berselimut: Berdirilah untuk shalat waktu malam, kecuali sedikit; setengahnya atau kurangi sedikit
73 : 5 Bacalah Alqur-aan dengan tartiila pembacaan yang baik, Kami akan melimpahkan kpd engkau firman yang berbobot
73 : 7 Bangun di tengah malam untuk shalat adalah lebih kuat menguasai diri dan lebih ampuh berbicara
73 : 8 Di waktu siang engkau mempunyai kesibukan yang panjang
73 : 15-7 Pada hari bergoncang bumi dan gunung2, jadilah gunung2 bukit pasir yang longsor; sesungguhnya Kami telah mengirim kepada kamu seorang rasul, sebagaimana kepada Firaun, tetapi Firaun mendurhakainya, maka Kami menyergap dia
73 : 21 Tuhan engkau mengetahui bahwa engkau bangun untuk shalat malam, 2/3-nya, ½-nya atau 1/3-nya
Bacalah apa yang mudah dari Alqur-aan, Dia mengetahui bahwa ada di antara kamu yang sakit, ada yang bepergian mencari karunia ada yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah, dirikanlah shalat, bayarlah zakat dan pinjamkan

AL MUDATSTSIR - Yang Berselubung

74 : 2-5 Wahai orang yang berjubah, bangkitlah dan peringatkanlah dan Tuhan engkau hendaklah diagungkan dan sucikanlah orang2
74 : 27-30 Orang2 yang menentang Tanda2 Kami, segera aku masukkan ke neraka Saqar, tidak ada yang dia sisakan/tinggalkan.
Api itu menghanguskan kulit manusia
74 : 31 Di atasnya ada 19 malaikat atau 19 sifat pada manusia, ada 19 penjaga neraka
74 : 32 Allah membiarkan sesat siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kpd siapa yang Dia kehendaki
74 : 40-3 Orang2 yang disebelah kanan; di dalam syurga mereka saling bertanya, tentang orang2 berdosa mengapa masuk neraka
74 : 44-9 Mereka menjawab: Kami tidak mengerjakan shalat, tidak memberi makan orang2 miskin, suka berbicara kosong,
selalu mendustakan hari pembalasan, sampai datang kepada kami kematian; tidak ada gunanya lagi syafaat

AL QIYAAMAH - Hari Kiamat

75 : 3 Nafsillawwaammah – jiwa yang menyesali
75 : 9-10 Gerhana bulan. Matahari dan bulan dikumpulkan (Ramadhan 1894, kedatangan Imam Mahdi as)
75 : 32-5 Celakalah bagimu! Yg tidak membenarkan kebenaran dan tidak shalat, mendustakan kebenaran dan berpaling; sombong
75 : 38-41 Dari setetes mani, segumpal darah, Dia menciptakan dan menyempurnakannya, berpasangan, menghidupkan yg mati

AD DAHR - Masa; AL INSAAN - Manusia

76 : 3 Kami ciptakan manusia dari nutfah campuran supaya Kami mengujinya; Kami membuat dia mendengar dan melihat
76 : 4 Kami menunjuki jalan, apakah ia bersyukur atau tidak? Kami sediakan bagi orang kafir rantai, belenggu dan Api menyala
76 : 6-7 Untuk orang2 baik minum kapur barus dari piala, dari mata air yang memancar deras, mereka menyempurnakan nazarnya
76 : 14-7 Duduk bersandar, teduh tiada terik, tandan2 buahnya direndahkan, minum dari bejana2 dari perak dan kendi
76 : 18-9 Diberi minuman segelas jahe zanjabil dari mata air Salsabil (jalan rohani yg harus ditempuh)
76 : 20 Dikelilingi pemuda2 yang tetap muda, yang engkau menyangkanya mutiara bertaburan
76 : 21-3 Engkau akan melihat kenikmatan dan kerajaan besar, pakaiannya sutera hijau yang tebal, gelang2 perak sbg ganjaran
76 : 24 Sesungguhnya Kami menurunkan Alqur-aan dgn ber-angsur2 (23 tahun, belajar, menghafal, meresapkan, mengamalkan)
76 : 32 Dia memasukkan siapa yang Dia kehendaki dlm rahmat-Nya, utk orang2 yang aniaya Dia sediakan azab yang pedih

AL MURSALAT - Yang Diutus

77 : 9-11 Apabila bintang2 dipudarkan cahayanya, langit terbelah, gunung2 dihancurkan, rasul2 didatangkan pada waktunya
77 : 21-3 Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina? Menempatkan pada tempat yg terpelihara sp waktu tertentu
77 : 26-8 Bumi cukup menampung yang hidup dan yang mati. Gunung tempat penyimpanan air tawar
77 : 31 3 bayangan yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka: takut, angkuh dan berahi
77 : 36 Inilah hari ketika mereka tidak akan berkata-kata - rekaman kesalahannya akan diperlihatkan
77 : 42-5 Orang bertakwa berada di tempat teduh, dgn mata2 air, buah2an yg diinginkan, makanlah dan minumlah sepuasnya
77 : 46-51 Celakalah bagi orang yang mendustakan; makan dan ber-senang2-lah sebentar, kamu adalah orang2 berdosa

AN NABA’ - Berita

78 : 7-12 Kami jadikan bumi sbg hamparan, gunung2 sbg pasak2, Kami ciptakan kamu ber-pasang2an, tidurmu utk istirahat
Kami jadikan malam sbg pakaian, siang utk mencari kehidupan
78 : 13 Kami buat di atasmu 7 langit yang kuat - Ada 7 planet terbesar
78 : 14-7 Kami jadikan matahari yg bersinar, Kami turunkan dari awan2 yang tebal air hujan yg lebat, Kami keluarkan biji2-an
dan tumbuh2-an, kebun2 yang rimbun
78 : 18-27 Pada hari yang ditetapkan, akan ditiup nafiri maka kamu akan datang ber-kelompok2; pintu langit dibuka
Gunung2 dijalankan seperti fatamorgana, Jahannam sudah mengintai, tempat kembali orang yang melampaui batas
Yang akan tinggal di dalamnya ber-abad2 lamanya, tidak ada kesejukan dan tidak ada minuman, kecuali air mendidih
dan cairan busuk yang dingin sekali; untuk pembalasan yang setimpal
78 : 32-37 Bagi orang2 bertakwa ada kemenangan, kebun2 dan anggur; kawaa’iba atraabah – gadis remaja yang sebaya (56:33)
Piala2 yg terisi penuh, tidak ada perkataan dusta dan sia2 di dalamnya – Pembalasan yang cukup dari Tuhan engkau
78 : 41 Penyesalan orang kafir atas peringatan ttg azab yg dekat: Alangkah baiknya jika aku dahulu jadi tanah saja.

AN NAAZI’AAT - Yang Beralih Cepat

79 : 7-11 Ketika bumi bergoncang dahsyat berperang, bergoncang lagi, hati ber-debar2, pandangannya takut, akan kembali semula?
79 : 16-8 Kisah Musa; ketika Tuhan-nya memanggil dia di Bukit Thuwaa: Pergilah engkau kpd Firaun, ia sudah kelewat batas
79 : 22-6 Firaun mendustakan dan membangkang, ia berpaling dan menantang: Akulah tuhan-mu yg paling tinggi Ia disergap azab
79 :28-34 Allah menciptakan langit, meninggikan dan menyempurnakannya, menjadikan gelap malamnya mengeluarkan sinarnya.
Bumi sesudah itu menghamparkannya, mengeluarkan darinya air dan padang rumputnya, meneguhkan gunung2nya
Manfaat hidup bagi kamu dan ternakmu - mataa’al lakum wa li an’aamikum
79 : 46-7 Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi ingat – Innamaa anta mundziru may yakhsyaahaa, ka annahum yauma
Se-olah2 mereka tidak tinggal di dunia melainkan hanya pada sore atau paginya (hukuman itu datangnya dgn tiba2,
kesejahteraan dan kesenangan hidup mereka di dunia ini dirasakan amat pendek)

‘ABASA - Bermasam Muka, Mengerutkan Dahi

80 : 2-3 Ia bermuka masam dan berpaling, karena telah datang kepadanya seorang buta (Abdullah bin Umm Maktum)
80 : 12-4 Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Alqur-aan itu pemberi nasihat - Kallaa innahaa tadzkirah
Maka barangsiapa menghendaki ia dapat mengingatnya dlm lembaran2 yang dimuliakan – fii shuhufim mukarramah
80 : 18-22 Binasalah manusia; betapa tidak berterima-kasihnya dia, hanya dijadikan dari setetes air mani yang ditetapkan kadarnya
Dia memudahkan utk jalan, Dia mematikan dan menguburkannya, kemudian membangkitkannya apabila Dia kehendaki
80 : 25-33 Hendaklah manusia melihat pada makanannya, Kami curahkan air yang me-limpah2, Kami membelah bumi,
Kami menumbuhkan biji-2an, anggur serta sayur-mayur, zaitun dan pohon korma, kebun2 yg rimbun, buah2-an serta
rerumputan, manfaat hidup bagi kamu dan ternakmu – mataa’al lakum wa li an’aamikum
80 : 34-8 Ketika datang teriakan memekakkan telinga, orang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak laki2nya
Dalam ujian dan kesedihan, manusia sibuk sendiri2, melupakan sanak saudara dekatnya
80 39-40 Beberapa wajah pada hari itu ada yang bersinar-sinar, tertawa gembira. Dan beberapa wajah penuh debu ditutupi kegelapan,
Itulah orang2 yang ingkar lagi jahat

AT TAKWIR - Yang Digulung - Menggulung

81 : 2-15 Apabila matahari digulung, bintang2 menjadi suram, gunung2 digerakkan, unta2 bunting 10 bulan ditinggalkan,
binatang2 liar dikumpulkan, sungai2 disatukan, ber-macam2 manusia dikumpulkan, bayi pr dikubur hidup2 akan ditanya;
buku2 disebar-luaskan, langit dibuka; neraka dinyalakan, surga didekatkan – setiap jiwa akan mengetahui/ menyaksikan
81 : 23 Alqur-aan itu adalah wahyu yang diucapkan oleh seorang Rasul mulia – Innahuu la qaula rasuulin kariim
yang mempunyai kekuatan dan kedudukan tinggi, yang ditaati dan dipercaya – Dan tidaklah temanmu itu seorang yg gila
81 : 26-8 Alqur-aan bukan perkataan syaitan terkutuk, tidak lain peringatan bagi semesta alam – In huwa illaa dzikrul lil ‘aalamiin


AL INFITHAAR - Terbelah

82 : 2-5 Apabila langit terbelah, bintang2 berserakan, lautan2 dipertemukan (Terusan Suez dan Panama), kuburan2 dibongkar
82 : 6 Setiap jiwa akan mengetahui apa yang mereka dahulukan dan apa yang ditinggalkan
82 : 7-9 Hai manusia apa yang memperdayai engkau? Tuhan Yang telah menciptakan engkau, menyempurnakan, menata tubuh
engkau dengan serasi, menyusun tubuh engkau dalam bentuk yang Dia kehendaki
82 : 11-3 Sesungguhnya atas kamu ada pengawas2, pencatat2 mulia, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan
82 : 14-5 Orang2 yang baik ada dalam kenikmatan; orang2 berdosa pasti tinggal di dalam Jahannam, ada Hari Pembalasan
82 : 20 Yauma laa tamliku nafsul li nafsin syai-aw wal amru yauma –idzil lillah –
Pada hari itu tiada jiwa mempunyai kekuatan sedikitpun memberi manfaat bagi jiwa lain! Semuanya dalam kekuasaan Allah

AL MUTHAFFIFIIN - Pencurang-pencurang

83 : 2-4 Celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan, takaran orang lain minta penuh, untuk orang lain menguranginya
83 : 8-10 Kitab para pendurhaka ada dalam sijjiin, kitab tertulis
83 : 19-22 Rekaman orang2 baik ada dalam ‘illiyyiin, kitab tertulis, untuk orang2 terpilih
83 : 23-9 Orang2 baik ada dalam kenikmatan, duduk di atas dipan2, diberi minuman murni, kesturi dicampur air tasniim
83 : 30-3 Orang2 berdosa biasa mentertawakan orang2 beriman, apabila mereka lewat di dekatnya, mereka saling mengedipkan mata
Apabila mereka kembali kepada sanak saudaranya, mereka gembira, mereka berkata: Sesungguhnya mereka itu pasti sesat!
83 : 34-6 Mereka tidak diutus sebagai penjaga mereka; pada hari itu orang2 mukminlah yang akan mentertawakan orang2 kafir.
Duduk di atas dipan mereka memandang melihat nasib sedih yang akan menimpa orang2 kafir, apakah mereka menyadari pembalasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan?

AL INSYIQAAQ - Yang Terpecah

84 : 2-6 Langit pecah, bumi dibentangkan dan mengeluarkan yang terkandung di dalamnya, mendengar kpd Tuhan-nya yang wajib
84 : 7-10 Engkau yg bekerja keras menuju Tuhan, diberikan kitabnya di tangan kanan, dihisab dgn perhitungan yang mudah; gembira
84 : 11-5 Yang diberikan kitabnya di belakang punggungnya, akan segera binasa, masuk dlm Api yang me-nyala2, dulunya ia gembira
84 : 18-20 Demi malam serta yang diliputinya, bulan apabila jadi purnama, kamu akan naik setingkat ke tingkat yang lain
84 : 21-3 Mengapa mereka jadi tidak beriman? Bila Alqur-aan dibacakan mereka tidak bersujud, bahkan orang2 kafir mendustakan
84 : 25-6 Kabarkan tentang azab yang pedih, kecuali terhadap orang2 beriman dan beramal shaleh, ada pahala yg tidak ada putus2nya

AL BURUUJ - Gugusan Bintang-bintang

85 : 2 Demi langit yang dihiasi gugusan2 bintang
85 : 3 Demi hari yang dijanjikan - Wal yaumil mauu’uud
85 : 5-6 Binasalah para pembuat lubang parit – ukhduud – dari api yang menyala-nyala, ketika mereka duduk berkeliling
85 : 11 Yang memfitnah orang2 mukmin, jika mereka tidak bertaubat, ada azab Jahannam bagi mereka itu
85 : 12 Orang2 yang beriman dan beramal shaleh, ada kebun2 yang di bawahnya air mengalir; sukses yang besar
85 : 19-21 Lasykar Firaun dan Tsamud, orang2 yang selalu ingkar dan mendustakan, Allah mengepung dari belakang mereka
85 : 22-3 Bahkan Alqur-aan yang sangat mulia – Bal huwa qur-aanum majiid – Dalam batu tulis yang terjaga ketat

ATH THAARIQ - Bintang Fajar

86 : 2-5 Demi langit dan Bintang Fajar, tiada suatu jiwa pun melainkan mempunyai penjaga atas dirinya
86 : 7-9 Ia diciptakan dari air yang memancar, keluar dari antara tulang2 punggung dan dada, Dia Maha Kuasa mengembalikan
86 : 12-3 Demi awan yang ber-ulang2 menurunkan hujan dan demi bumi yang mekar dengan tumbuh2-an
86 : 14-5 Alqur-aan adalah firman yang menentukan – Innahuu la qaulun fashl - Bukanlah perkataan olok2 yang lemah
80 : 16-8 Mereka merencanakan suatu rencana, Aku pun merencanakan suatu rencana; Berilah tangguh sebentar org2 kafir itu

AL A’LAA - Yang Maha Tinggi

87 : 7/9 Kami akan mengajari engkau Alqur-aan, yang engkau tidak akan melupakannya, dan Kami akan memudahkan engkau
87 : 10-1 Berilah nasihat, sesungguhnya nasihat itu bermanfaat – Fa dzakkir in-nafa’atidz dzikraa – pelajaran bagi orang2 yg takut
87 : 12-4 Namun bagi yang menjauhinya sangat malang, akan memasuki Api yang besar, tidak mati dan juga tidak hidup di dalamnya
87 : 15-6 Beruntunglah orang yang mensucikan diri, mengingat Tuhan dan mendirikan shalat
87 : 17-8 Bagi kamu yang mendahulukan dunia, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal
87 : 19-20 Inilah yang diajarkan dalam Kitab2 terdahulu, Kitab2 Ibrahim dan Musa

AL GHAASYIYAH - Malapetaka Yang Dahsyat

88 : 2-8 Berita mala-petaka yang dahsyat, pada hari itu wajah tertunduk, bekerja keras kepayahan, memasuki api yang me-nyala2
Akan diberi minum air mendidih, makanan rumput kering yang tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan lapar
88 : 9-17 Pada hari itu beberapa wajah berseri-seri, merasa senang karena usahanya, di dalam syurga yang tinggi, tidak terdengar
ucapan sia2, ada mata air yg mengalir, dipan2 tinggi, piala2 terletak rapi, bantal2 berderet, permadani yang dihamparkan
88 : 18-21 Tidakkah mereka melihat bagaimana unta2 diciptakan, langit ditinggikan, gunung2 ditegakkan, bumi dihamparkan?
88 : 22-3 Maka nasihatilah, engkau hanyalah pemberi nasihat – Fa dzakkir innamaa anta mudzakkir, bukan penjaga mereka
88 : 24-6 Barangsiapa berpaling dan ingkar, Allah akan mengazabnya dengan azab yang paling besar; kepada Kami-lah kembali

AL FAJR - Fajar

89 : 2-3 Demi fajar dan sepuluh malam (keutamaan 10 malam, akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Dzu’l Hijjah)
89 : 7 Bagaimana Tuhan memperlakukan kaum ‘Ad, Suku Iram pemilik gedung megah, kaum Tsamud pemahat batu di lembah
Firaun yang berlaku se-wenang2, yang melakukan banyak kerusakan di negeri2, Tuhan menimpakan cambuk azab
89 : 16-7 Jika Tuhan mencobai dia dengan memberi kenikmatan dan memuliakannya, ia berkata: Tuhan telah memuliakan aku
Apabila Allah mencobai dia dan menyempitkan rezekinya, ia berkata: Tuhan-ku menghinakan aku
89 : 18-21 Karena kamu tidak memuliakan anak yatim, tidak saling menganjurkan memberi makan kpd orang miskin
Memakan harta warisan dgn rakus semuanya dan kamu mencintai harta dengan kecintaan berlebihan
89 : 22-25 Apabila bumi dihancurkan se-hancur2nya, Tuhan engkau datang dgn malaikat ber-saf2, tak ada gunanya lagi nasihat
89 : 28-30 Hai jiwa yang tenteram – Yaa ayyatuhan nafsul muthma-innah – Kembalilah dan masuklah ke dalam syurga-Ku.
AL BALAD - Kota / Negeri

90 : 5-7 Kami telah menciptakan manusia supaya bekerja keras; ia berkata: Aku telah menghabiskan harta yang banyak
90 : 9-12 Bukankah Kami menjadikannya sepasang mata, sebuah lidah dan dua buah bibir, menunjukkan jalan, yang terjal
90 : 14-9 Yaitu memerdekakan budak, memberi makan anak yatim dan kerabat, orang miskin yg tergolek di tanah, golongan kanan
90 : 20-1 Golongan kiri, orang yang mengingkari tanda2 Kami, atas mereka ada Api yang tertutup

ASY SYAMS - Matahari

91 : 2-8 Demi matahari dan sinarnya di pagi hari; bulan yang mengikutinya; siang bila menampakkannya; malam yang menutupinya
Langit yang membangunnya; bumi dan hamparannya; jiwa dan penyempurnaannya
91 : 9-11 Dia mengilhamkan keburukan2 dan ketakwaan, sungguh beruntung orang2 yang mensucikan, binasalah orang yg mengotori
91 : 12-6 Kaum Tsamud mendustakan disebabkan kedurhakaannya. Berkata rasul Allah: Biarkanlah unta betina Allah, biar ia minum
Tetapi mereka mendustakannya dan memotong urat keting unta, maka Tuhan membinasakan mereka, menjadikannya rata

AL LAIL - Malam

92 : 2-5 Demi malam yg menutupi, siang apabila terang-benderang, penciptaan laki2 dan prm; sesungguhnya usaha kamu berbeda
92 : 6-8 Adapun orang yang memberi dan bertakwa, dan membenarkan kebaikan, kami akan memudahkannya
92 : 9-12 Orang yang bakhil dan bersikap tidak acuh, dan mendustakan apa yang baik, Kami menyiapkan baginya jalan kesukaran
Tidak berguna baginya hartanya apabila ia binasa
92 : 13-7 Kewajiban Kami memberi petunjuk, kepunyaan Kami alam akhirat dan dunia, Aku beri peringatan ttg Api yang menyala
Hanya orang celaka yang memasukinya, yang mendustakan dan berpaling
92 : 18-22 Orang yang paling bertakwa akan dijauhkan darinya, ia yang memberikan hartanya untuk memperoleh kesucian
Tidak ada kebaikan yang harus dibalas, kecuali mencari ridha Tuhan Yang Maha Tinggi – Wa la saufa yardhaa

ADH DHUHAA - Waktu Dhuha

93 : 5 Walal aakhiratu khairul laka minal uulaa – Keadaan di kemudian hari itu lebih baik bagi engkau
93 : 9 Wa wajadaka ‘aa-ilan fa aghnaa – Dia mendapati engkau kekurangan lalu Dia memperkaya engkau

AL INSIRAAH - Kelapangan

94 : 6-7 Sesungguhnya setelahnya kesukaran ada kemudahan – Fa inna ma’al ‘usri yusraa

AT TIIN - Buah Tin - Ara

95 : 5-6 Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya ciptaan; tapi Kami jatuhkan pada tingkat yang paling rendah
95 : 7 Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, bagi mereka ada ganjaran yang tidak ada putus2nya

AL ‘ALAQ - Segumpal Darah

96 : 2-3 Iqra’ bismi rabbikal ladzii khalaq. Khalaqal insaama mi ‘alaq

AL QADR - Takdir / Kemuliaan

97 : 4-6 Lailatul qadr lebih baik dari 1000 bulan (umur rata2 manusia yang panjang, 80 tahun lebih). Turun malaikat2
Selamat sejahtera sampai matahari terbit – Salaamun hiya hattaa mathla’il fajr
Allaahumma innaka ‘afuwwun kariim tuhibbul afwaa fa’fu annii

AL BAYYINAH - Bukti Yang Nyata

98 : 2 Tidak akan berhenti orang2 yang ingkar dari Ahlikitab dan orang2 musyrik
98 : 6 Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan taat dan tulus ikhlas
Mendirikan shalat dan membayar zakat. Itulah agama yang kokoh.

AL ZALZALAH - Gempa / Goncangan

99 : 2-3 Apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya, bumi akan melepaskan bebannya

AL ‘AADIYAAT - Kuda Berlari Cepat

100: 2-4 Kuda2 berlari kencang men-dengus2, memercikkan bunga api dan menyeruak di waktu subuh (adanya kereta api)
AL QAARI’AH - Bencana / Peristiwa Besar

101: 4-5 Apakah Bencana Besar itu? Hari ketika manusia akan menjadi laron2 berserakan

AT TAKAATSUR - Persaingan Menumpuk Harta / Bermegah-megah

102: 2 Kamu dilalaikan dari mengingat Allah karena berlomba-lomba mengumpulkan harta sampai di liang kuburan

AL ‘ASHR - Masa

103: 3-4 Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian, kecuali orang2 beriman dan beramal shaleh dan saling menasihati

AL HUMAZAH - Pengumpat

104: 2-3 Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pemfitnah; yang menimbun harta dan meng-hitung2nya

AL FIIL - Gajah

105 : 2 Lihatlah bagaimana Tuhan engkau memperlakukan para pemilik gajah, yang hendak menghancurkan Ka’bah
105 : 4 Dia mengirimkan kpd mereka sekawanan burung , dan membinasakan mereka semua

AL QURAISY - Orang-orang Quraisy

106: 2-3 Kepada orang2 Quraisy untuk menanamkan kecintaan mereka selama perjalanan musim dingin dan musim panas
106: 4-5 Hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik Rumah Yang telah memberi mereka makan di waktu lapar, dan keamanan

AL MAA’UUN - Kebajikan / Bantuan

107: 5-6 Celakalah bagi orang2 yang shalat tetapi lalai dalam shalat mereka (riya, supaya dilihat orang)

AL KAUTSAR - Berlimpah-limpah / Nikmat Yang Banyak

108: 2-3 Kami telah menganugerahkan kepada engkau berlimpah-limpah kebaikan; maka shalat dan berkorbanlah

AL KAAFIRUUN - Orang-orang Kafir

109: 7 Lakum diinukum wa liya diin - Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku

AN NASHR - Pertolongan

110: 2-3 Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan; manusia masuk dalam agama Allah ber-bondong2
110 : 4 Maka bertasbihlah memuji Tuhan engkau, mohon ampunan-Nya. Dia Maha Pemberi tobat

AL LAHAB - Nyala Api

111: 2 Binasalah kedua tangan Abu Lahab, Bapak Nyala Api – ‘Abd’al-‘Uzza, paman Rasulullah saw., musuh bebuyutan

AL IKHLAASS - Tulus / Ikhlas

112: 2-3 Dia Allah Yang Maha Esa, yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya
112: 4 Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan (72:4)

AL FALAQ - Fajar Subuh

113: 2 Aku berlindung kepada Tuhan seluruh mahluk Yang pemilik fajar

AN NAAS - Manusia

114: 2-4 Aku berlindung thd rabbin naasi Tuhan manusia, kaum kapitalis, raja manusia malikin naasi penguasa zalim dan
Ilaahin naasi, pemimpin agama yang licik (40 : 23-24)

Minggu , 29 Shafar 1431 H; 14 Tabligh 1389 HS / Februari 2010 M (Tahun Baru Imlek 2561 )

Tidak ada komentar: