Sabtu, 24 April 2010

AYAT-AYAT ALQUR'AN PILIHAN

AYAT-AYAT ALQUR'AN PILIHAN 11 - 28

HUUD – Hukuman Ilahi

11 : 7 Dan tiada suatu mahluk bernyawa di bumi melainkan Allah yang menanggung rezekinya –
Wa maa min daabbatin fil ardhi illaa ‘alallaahi rizquhaa wa ya’lamu mustaqarrahaa wa
11 : 8 Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan ’Arasy-Nya di atas air, supaya Dia mengujimu amalmu
11 : 14 Bawalah sepuluh surah semisal itu dan panggillah siapa saja yang dapat kamu panggil selain Allah
11 : 21 Akan dilipat-gandakan bagi mereka azab itu – pemimpin kaum kafir akan disiksa karena dosa-dosanya sendiri
dan dosa-dosa orang lain yang mereka sesatkan
11 : 28 Kami tidak melihat engkau Nuh kecuali manusia seperti kami, yang keadaan lahirnya paling hina di antara kami
11 : 33 Hai Nuh datangkanlah azab yang telah engkau ancamkan kepada kami
11 : 34 Sesungguhnya hanya Allah yang akan mendatangkan (azab ini) kepadamu, jika Dia kehendaki
11 : 38 Buatlah bahtera di hadapan mata Kami sesuai wahyu Kami; sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan
11 : 41 Kami akan memancarkan mata air. Kami berkata: Naikkanlah ke dalam bahtera masing2 dari jenis 1 pasang
11 : 42 Naiklah ke atasnya, dengan nama Allah belayarnya dan berlabuhnya
11 : 44 Nuh: Tidak ada yang menyelamatkan pada hari ini dari perintah Allah, kecuali bagi orang-orang yang Dia kasihani.
Lalu gelombang menjadi penghalang di antara keduanya, maka jadilah ia anaknya termasuk yang ditenggelamkan
11 : 45 Maka disurutkanlah air nya dan bahtera itu berlabuh di atas Al-Judi (Tigris); Kebinasaan bagi kaum yg aniaya
11 : 51 Kepada ‘Ad kami utus saudara mereka Hud: Hai kaumku sembahlah Allah, tiada tuhan bagimu selain Dia
11 : 53 Hai kaumku, mohonlah ampunan dariTuhan-mu. Dia mengirimkan awan yang menurunkan hujan lebat (taufan)
11 : 59 Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat Kami.
Kami selamatkan mereka dari azab yang dahsyat.
11 : 60 Demikianlah ‘Ad. Mereka mengingkari Tanda-tanda Tuhan mereka dan mendurhakai Rasul-rasul-Nya
11 : 61 Mereka diikuti laknat di dunia dan pada Hari Kiamat. ‘Ad tidak mensyukuri kebaikan Tuhan mereka, maka kebinasaan
11 : 62 Kpd kaum Tsamud kami utus Shaleh: Sembahlah Allah, tiada tuhan bagimu. Dia yang memakmurkan kamu di bumi
11 : 65-66 Inilah unta betina sbg Tanda bagimu. Tetapi mereka telah memotong kakinya. Ber-senang2lah kamu selama 3 hari
11 : 70 Datang Utusan2 Kami kpd Ibrahim membawa kabar suka: Salaaman – salaamun! Ia membawa panggang anak sapi
11 : 71 Sesungguhnya kami adalah yang pernah diutus kepada kaum Luth (leluhur kaum Palestina)
11 : 72 Kami membawa khabar suka tentang kelahiran Ishak dan kemudian Ya’kub. Padahal suami istri Ibrahim ini sudah tua.
11 : 78 Utusan2 kami datang kpd kaum Luth; ia merasa susah karena tidak berdaya atas mereka itu
11 : 82 Berangkatlah dengan keluarga engkau pada malam hari. Sodom dan Gomorah dihancurkan di waktu Subuh
11 : 83 Kami jadikan kota itu jungkir balik dan Kami hujani atasnya dgn batu2 dari tanah liat bertubi-tubi
11 : 85 Kepada Madyan (putra Ibrahim dari Keturah, istrinya yang ke-3) Kami utus Syu’aib (mertua Nabi Musa)
11 : 90 Syu’aib: Janganlah berbuat dosa dgn permusuhan kepadaku seperti yang telah menimpa kaum Nuh, Hud, Shaleh, Luth
11 : 95 Kami selamatkan Syu’aib dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat Kami, azab itu menyergap org2 yg aniaya
11 : 96 (Selamat Syu’aib dan org2 beriman). Kaum Madyan telah dibinasakan spt kaum Tsamud, se-olah2 mereka tidak pernah ada
11 : 97-98 Kami utus Musa dengan Tanda2 Kami dan keterangan yang nyata kpd Firaun dan pemuka2nya, tetapi mereka ikut Firaun
11 :100 Mereka ditimpa laknat di dunia ini dan pada Hari Kiamat. Alangkah buruknya ganjaran yang diberikan itu
11 :102 Perbuatan2 buruk mereka sendirilah yang menyebabkan turunnya azab atas mereka
11 :104 Sesungguhnya inilah satu Tanda bagi siapa yang takut akan azab akhirat, ketika semua manusia akan dihimpun dan bersaksi
11 :113 Tetaplah engkau pada jalan yang lurus dan juga kepada orang2 yang telah bertobat beserta engkau, supaya ikut engkau

YUUSUF - Tentang Rahmat Tuhan

12 : 3 Kami menurunkan Alqur-aan dalam bahasa Arab supaya kamu dapat memahami
12 : 5 Yusuf berkata kepada Ya’kub: Aku lihat dalam mimpi 11 bintang, matahari dan bulan; mereka bersujud kepadaku
12 : 19 Ya’kub: Maka bersabarlah yang terbaik bagiku: Fa shabrun jamiiluw – Dan hanya Allah yg dapat diminta pertolongan-Nya
12 : 21 Wa syarauhu bi tsamanin bakhsin – Dan mereka (Potifar, orang Mesir) membelinya dgn harga murah
12 : 22 Org2 Mesir mengajari Yusuf tabir mimpi
12 : 25 Pr itu bertekad keras untuk menggodanya; dan ia pun bertekad keras untuk menolak keinginan perempuan itu
12 : 28 Jika kemejanya sobek di bagian belakang maka perempuan itulah yang berdusta
12 : 31 Istri Aziz berusaha menggoda bujangnya, yang bertentangan dg kehendaknya
12 : 32 Pr2 mengerat tangan mereka ketika melihat Yusuf
12 : 44 Raja bermimpi: 7 sapi betina gemuk dimakan 7 sapi kurus, 7 bulir yang hijau dan lainnya kering
12 : 50 Kemudian akan datang tahun dimana dikabulkan doa permohonan2 manusia, yang saling memberi hadiah
12 : 56 Yusuf: Jadikanlah aku bendahara negeri ini karena aku seorang penjaga yang baik dan faham tentang hal ini
12 : 60 Bawalah kepadaku saudara kamu yang seayah dgn kamu (Bunyamin dari istri bernama Rakhel)
12 : 68 Ya’kub: Janganlah kamu masuk dari satu pintu tetapi dari pintu2 berlainan (kesempatan utk berbicara 4 mata)
12 : 71 Ia meletakkan kantong takaran ke dalam kantong pelana saudaranya
12 : 77 Kami rencanakan Yusuf agar ia bisa menahan saudaranya
12 : 87 Innamaa asyku batstsii wa huznii ilallaahi – Hanyalah kpd Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku
12 : 91 Apakah engkau Yusuf?
12 : 93 Perlakuan Yusuf kepada saudara2nya: Tiada celaan bagi kamu pd hari ini. Semoga Allah mengampuni kamu
12:104 Kebanyakan manusia tidak mau beriman walaupun engkau menginginkannya
12:112 Laqad kaana fii qashashihim ‘ibratul li ulil albaabi - Sesungguhnya dl riwayat mereka ada pelajaran bagi org2 berakal

AR RA’DU - Petir

13 : 4 Dia Yang membentangkan bumi, menjadikan gunung2 dan sungai2. Buah2an ber-pasang2an; malam menutup siang
13 : 9 Laki2 memberi pengaruh, pr yang dipengaruhi
13 : 12 Malaikat bergiliran menjaga Rasul atas perintah Allah. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
sendiri mengubah yang ada – Innallaha laa yughayyiru maa bi qaumin hattaa yughayyiruu maa bi anfusihim
13 : 13 Dia memperlihatkan kilat utk ketakutan dan harapan, dan Dia menimbulkan awan2 yang tebal
13 : 15 Tidaklah doa orang2 kafir kecuali sia2 belaka. Yang diseru oleh orang2 itu selain Dia seperti org mengulurkan kedua
tangannya ke air supaya sampai di mulutnya
13 : 16 Siapa pun yang ada di langit dan bumi bersujud kpd Allah dgn senang atau tidak senang
13 : 18 Dia menurunkan air dari langit, lembah-lembah dialiri menurut ukurannya, air bah membawa buih yang akan hilang
sia2, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tinggal lama – Wa ammaa maa yanfa’unnaasa fayamkutsu fil ardhi
13 : 23 Orang baik itu yg sabar mencari keridhaan Tuhan, shalat dan membelanjakan rezeki secara sembunyi dan terang2-an
13 : 27 Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan – Allaahu yabsuthur rizqa limay yasyaa’u wa
13 : 42 Kami mendatangi tanah itu sambil mengurangi batas2-nya, memotong dari sisi2nya

IBRAAHIIIM

14 : 8 La in syakartum la-aziidanakum wa la in kafartum inna ‘adzaabii la syadiid – Jika kamu bersyukur pasti Aku
menambahkan lebih banyak padamu dan jika kamu tidak mensyukuri, sesungguhnya azab-Ku amat keras
14 : 10 Bukankah telah datang kepadamu berita tentang orang-orang sebelummu, kaum Nuh, ‘Ad dan Tsamud, dan orang2 yang
sesudah mereka. Sekarang tidak ada yang mengetahui ttg mereka itu kecuali Allah. Karena mereka meletakkan tangan
14 : 27 Perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh kuat dan cabangnya menjulang ke langit
14 : 33 Allah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air dari awan dan buah2an sbg rezeki bagimu dan bahtera untukmu
14 : 36 Ibrahim: Rabbij‘al haadzal balada aaminaw waj nubnii an wa baniyya an na’budal ashnaam – Ya Tuhan-ku
Jadikanlah kota ini tempat aman dan lindungilah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala (6:75, 21:53,64)
14 : 41 Rabbij’alnii muqiimash shalaati wa min dzurriyyatii rabbanaa wa taqabbal du’aa’
14 : 42 Rabbanagh fir lii wa li waalidayya wa lil mu’miniina yauma yaquumul hisaab
14 : 50 Dan engkau akan melihat orang-orang yang berdosa pada Hari itu diikat dengan rantai
14 : 51 Baju mereka dari ter – pelangkin dan muka mereka akan tertutup dengan api.

AL HIJ’R - Batu Gunung; Kota antara Tabuk dan Medinah

15 : 10 Sesungguhnya Kami Yang telah menurunkan peringatan –Alqur-aan- ini; dan sesungguhnya Kami baginya Pemeliharanya
15 : 12 Tidak pernah datang kepada mereka seorang rasul pun melainkan kepadanya mereka memperolok-olokannya (36:31, 43:8)
15 : 15 Jika Allah berkenan membukakan pintu rahmat-Nya di langit, orang2 kafir malahan tetap saja sibuk mengejar duniawi
15 : 19 Banyaknya meteor yang jatuh dari langit tanda turunnya Mushlih Rabbani
15 : 20 Bumi Kami bentangkan dan Kami tegakkan gunung2 sebagai penampung tempat air dan Kami tumbuhkan di dalamnya
15 : 21 Kami jadikan di dalamnya segala keperluan hidup dan untuk yang kamu tidak memberi rezeki kepadanya
15 : 22 Tuhan memiliki persediaan khazanah dalm jumlah yang tidak terbatas dan Kami menurunkannya dalam ukuran tertentu
15 : 23 Kami tiupkan angin mengangkat uap dari air laut, maka Kami turunkan air dari awan untuk kamu minum
15 : 24 Satu revolusi dahsyat akan terjadi dengan perantaraan ajaran Alqur-aan yang menyebabkan tertib lama akan mati
15 : 27 Kami jadikan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang telah diberi bentuk
15 : 29 Aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat, dari lumpur hitam
15 : 32 Maka bersujudlah malaikat semuanya kecuali iblis. Ia menolak bersama-sama mereka untuk bersujud
15 : 41 Iblis akan menjadikan kesesatan nampak indah bagi mereka, kecuali hamba2 Engkau yang mukhlis
15 : 45 Baginya ada 7 pintu kejahatan (indra) untuk masuk dalam Jahannam
15 : 47 Masuk kedalam syurga dengan selamat dan aman
15 : 48 Akan Kami lenyapkan segala dendam yang ada dalam dada mereka
15 : 49 Tidak ada keletihan di dalam syurga
15 : 53 Tamu Ibrahim: Selamat – Salaaman atasmu!
15 : 54 Kami memberi khabar suka tentang seorang anak laki2 yang banyak ilmu
15 : 60 Kecuali pengikut2 Luth yang pasti akan Kami selamatkan, kecuali istrinya
15 : 66 Berangkatlah engkau dan keluargamu di waktu malam; janganlah seorang pun menoleh ke belakang
15 : 67 Kami beritahukan bahwa orang-orang ini akan ditumpas habis pada waktu subuh
15 : 75 Kami jadikan kota mereka itu bagian atasnya terbalik ke bawah dan Kami hujankan atas mereka batu2
15 : 79 Penghuni Rimba Aikah pun orang2 aniaya
15 : 80 Maka Kami timpahkan hukuman keras kepada mereka di jalan raya terbuka (antara Asia ke Mesir)
15 : 81 Sesungguhnya para penghuni Hijr (antara Tabuk dan Medinah) telah mendustakan rasul-rasul
15 : 84 Mereka disergap oleh azab pada waktu subuh; maka tidak berguna apa yang telah mereka usahakan.
15 : 88 Telah Kami berikan kepada engkau 7 ayat yang selalu diulang-ulang dan Alqur-aan yang agung (Al-Fatihah)

AN NAHL - Lebah

16 : 11 Dia-lah Yang menurunkan air dari awan darinya kamu minum, tumbuh pohon dan untuk kamu menggembala
16 : 12 Dia tumbuhkan tanam2-an dan zatun, kurma, anggur dan buah-buahan
16 : 14 Dia ciptakan di bumi berbagai macam jenisnya. Tidak ada dua benda atau manusia yang benar2 sama, serupa
16 : 15 Dia mengkhidmatkan laut supaya kamu dapat makan ikan, mengeluarkan perhiasan dan kapalmu membelah lautan
16 : 16 Dia menancapkan di bumi gunung2 supaya jangan berguncang dan sungai2 serta jalan2 bagimu untuk menuju tempat
16 : 27 Allah menghancurkan bangunan sampai runtuh atap rumah mereka orang2 yang membuat rencana jahat
16 : 38 Engkau berhasrat supaya mereka mendapat petunjuk, Allah tidak akan memberi petunjuk kpd orang yang menyesatkan
16 : 42 Orang2 yang berhijrah karena Allah setelah mereka dianiaya akan kami berikan di dunia tempat tinggal yang baik
16 : 44-45 Kami tidak mengutus rasul2 sebelum engkau melainkan laki2 yang telah Kami berikan wahyu kpd mereka
16 : 46-47 Apakah merasa aman org yang membuat rencana jahat? Dia akan membinasakan mereka dlm perjalanannya kian kemari
16 : 50 Kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi, binatang melata, para malaikat; mereka tidak berlaku sombong
16 : 57 Kenikmatan yang ada padamu adalah dari Allah. Apabila kamu ditimpa kemudaratan, kepada-Nya kamu minta pertolongan
16 : 62 Jika Allah hendak menghukum manusia disebabkan kezaliman mereka, tidak akan Dia tinggalkan mahluk yang bernyawa
16 : 64 Kami telah mengirimkan rasul2 kpd umat2 sebelum engkau, tetapi Syaitan menampakkan indah perbuatan mereka
Fa zayyana lahumusy syaithaanu a’maaluhum
16 : 66 Allah menurunkan air dari langit lalu Dia menghidupkan dengan itu bumi setelah matinya
16 : 67 Pada binatang ternak ada sarana pelajaran; Kami memberi minum kamu dari apa yang ada dl perutnya
16 : 68 Dari buah kurma dan anggur kamu jadikan minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik
16 : 69 Telah mewahyukan Tuhan kepada lebah, “Buatlah sarang2 di gunung dan di pohon2 dan bangunan manusia
16 : 70 Makanlah buah2an dan tempuhlah jalan Tuhan engkau yang dimudahkan. Keluar dari perutnya ada obat penyembuh
16 : 71 Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu dan ada yang dikembalikan pada usia terlemah
16 : 72 Allah telah melebihkan rezeki pada sebagian kamu, jangan mengingkari nikmat Allah dengan tidak mengembalikannya
16 : 73 Allah menjadikan bagi kamu istri2, anak2 dan cucu2, dan telah memberikan rezeki kepadamu yang baik2.
16 : 76 Ia membelanjakan dari rezeki yang kami berikan dengan sembunyi2 dan terang2an
16 : 79 Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan menjadikan bagi kamu telinga, mata, hati supaya bersyukur (17:37, 23:79)
16 : 80 Apakah mereka tidak memperhatikan kpd burung2 yang ditugaskan di angkasa bebas, tiada yang menahannya
16 : 87 Perbantahan antara tuhan2 palsu dari orang-orang yang pernah mengikutinya
16 : 91 Innallaaha ya’muru bil ‘adli wal ihsaani wa iita-i dzil qurbaa wa yanhaa ‘anil fahsyaa-i wal munkar
16 : 94 Jika Allah menghendaki, Dia pasti akan menjadikan kamu satu umat, tetapi Dia membiarkan orang sesat
16 : 95 Jangan kamu jadikan sumpah2mu sebagai cara penipuan, karena kakimu akan tergelincir
16 : 96 Janganlah kamu menukar janji Allah dengan harga yang murah (suap). Yang di sisi Allah itulah yg lebih baik
16 : 99 Apabila engkau hendak membaca Alqur-aan, maka mohonlah perlindungan Allah dari Syaitan yg terkutuk
16 :107 Yang ingkar kepada Allah setelah beriman kecuali yang dipaksa, maka kemurkaan Allah atas mereka
16 :111 Thd orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, lalu berjuang keras dan bersabar, Tuhan Maha Pengampun
16 :113 Perumpamaan sebuah kota yang aman, sentosa, rezekinya berlimpah dari segala jurusan tetapi tidak bersyukur
16 :114 Telah datang kpd mereka seorang rasul dari antara mereka tetapi mereka mendustakannya, maka azab menyergap
16 :115 Makanlah dari yang Allah rezekikan kepadamu yang halal dan baik dan syukurilah nikmat Allah
16 :116 Dia mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah
16 :117 Janganlah mengada-adakan dusta terhadap Allah
16 :125 Hukuman Sabat
16 :126 Ud’u ilaa sabiili rabbika bil hikmati wal mau’izatil hasanati wa jaadilhum bil latii hiya ahsanu inna rabbaka
Huwa a’lamu biman dhalla ‘an sabiilihi wa huwa a’lamu bil muhtadiin
16 :129 Sesungguhnya Allah bersama orang2 yang takwa dnn muhsinuun – yang berbuat baik

AL ISRAA - BANI ISRA’IL – Perjalanan di Malam hari

17 : 2 Yang telah menjalankan hamba-Nya pd waktu malam. Israa’ tahun 10 Nabawi; Mi’raj tahun 5 Nabawi
17 : 5 Dua kali Bani Israil diazab karena durhaka kpd Nabi Daud (Nebukadnezar) dan Nabi Isa (Titus-Romawi)
17 : 13 Kami jadikan siang dan malam 2 Tanda supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan ilmu hisab
Tanda siang terang supaya kamu dapat mencai karunia dari Tuhan-mu
17 : 14 Setiap manusia digantungkan amal2nya pada lehernya. Bacalah bukumu yang terbuka lebar pada Hari Kiamat
17 : 16 Yang mengikuti petunjuk maka petunjuk itu bagi dirinya dan barang siapa yang tersesat maka itu atas dirinya
17 : 17 Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya". Gempa Padang 30 Sept 2009 jam 17:16 – 17:17. Kemudian Gempa susulannya terjadi pada jam 17:38
17 : 18 Berapa banyaknya keturunan yang telah Kami binasakan sesuduh Nuh! Tuhan Maha Melihat dosa2 hamba2-Nya
17 : 24 Berbuat baiklah kepada ibu-bapak. Jangan berkata UFF!
17 : 25 Berlaku rendah hati dg kasih sayang; katakanlah, Kasihanilah. Rabbir hamhumaa kamaa rabbayaanii shagiiran
17 : 32 Janganlah kamu membunuh anak2mu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang memberi rezeki kpd mereka dan kpd kamu
17 : 33 Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah keji dan jalan sangat buruk (6:152, 25:69)
17 : 35 Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik hingga ia mencapai kedewasaannya
dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu akan ditanyakan (4:7)
17 : 36 Sempurnakanlah sukatan bila kamu menyukat dan timbanglah dengan timbangan yang benar; ini baik dan lebih baik
17 : 37 Janganlah engkau ikuti apa yang tentang itu engkau tidak punya ilmu. Telinga, mata, hati akan ditanyai (16:79, 23:79)
17 : 38 Jangan berjalan di bumi dg sombong, karena engkau tidak dapat membelah bumi dan mencapai ketinggian gunung2
17 : 39 Semua itu adalah keburukan yang amat dibenci di sisi Tuhanmu.
17 : 45 Kepada-Nya bertasbih 7 langit dan bumi dan yang ada di dalamnya. Tiada suatu benda pun melainkan bertasbih dgn.
punjian-punjian kepada-Nya. Tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka itu.
17 : 56 Tuhan lebih mengetahui. Kami muliakan sebagain nabi2 di atas yg lainnya, Kami berikan kepada Daud Zabur
17 : 59 Tiada suatu negeri pun melainkan Kami menghancurkannya sebelum Hari Kiamat, atau mengazabnya
17 : 61 Kami menakut-nakuti mereka tetapi itu tidak menambah baik bagi mereka, kecuali bertambah dl kedurhakaannya
17 : 62 Kami berkata kpd para malaikat: Bersujudlah bersama Adam, maka bersujudlah mereka, kecuali iblis
17 : 72 Kami akan memanggil semua orang beserta pemimpin mereka, maka mereka akan membaca kitab di tangan kanannya
17 : 73 Barangsiapa buta di dunia ini, maka di akhirat pun ia akan buta juga; bahkan lebih tersesat dari jalan
17 : 74 Org2 kafir bertekad mendatangkan kesengsaraan besar kepada Nabi saw. disebabkan ajaran yang diwahyukan Tuhan
17 : 79 Aqimish shalaata li duluukisy syamsi ilaa ghsaqil laili wa qur-aanal fajri
17 : 80 Dan pada sebagian malam tahajudlah engkau, suatu ibadah tambahan. Semoga Tuhan mengangkat derajat engkau
17 : 82 Katakanlah: Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap
17 : 83 Kami turunkan Alqur-aan yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi org2 beriman
17 : 86 Sedikit saja ilmu diberikan tentang ruh
17 : 89 Seandainya berhimpun manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal Alqur-aan ini, tidaklah mereka akan sanggup
17 : 96 Para malaikat turun kpd manusia yang memiliki sifat2 serupa dgn malaikat
17 : 98 Wa may yahdillaahu fa huwal muhtadi wa may yudhli fa lan tajida lahum au liyaa-a min duunihi wa nahsyuruhum
17 : 99 Pengingkaran thd agama dan kebenaran adalah sebagai akibat mengingkari adanya alam akhirat (ukhrawi)
17 :105 Seperti org Yahudi, umat Islam pun 2 X menderita bencana nasional (Baghdad dan berdirinya Negara Israil)
17 :107 Alqur-aan diturunkan secara berangsur dan sesuai keperluan zaman itu
17 :111 Serulah Allah, Ar Rahman; Nama2-Nya yang terbaik. Jangan ucapkanlah doa mu keras2 dan jangan terlalu lemah juga
AL KAHFI - Gua

18 : 9 Kami jadikan segala yang ada di atasnya menjadi tanah rata dan tandus
18 : 20 Wal yatalaththaf – Dan hendaklah ia bersikap lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan
18 : 24 Dan jangan sekali-kali engkau berkata, Aku pasti akan mengerjakannya esok hari
18 : 25 Illaa ay yasyaa–allaahu - kecuali dengan mengatakan: Insya Allah
18 : 47 Harta dan anak laki2 adalah perhiasan kehiduoan dunia. Amal shaleh yang kekal lebih baik di sisi Tuhan engkau.
18 : 48 Kami akan perjalankan gunung2 dan bangsa2 di bumi akan berhadap-hadapan untuk berperang. Tidak ada seorang pun
18 : 51 Kami berkata kpd para malaikat, Sujudlah bersama Adam, maka bersujudlah mereka kecuali iblis dari golongan jin
18 : 60 Negeri2 itu telah Kami binasakan tatkala mereka berbuat aniaya. Telah Kami tetapkan kebinasaan mereka yang dijanjikan
18 : 61 Musa tidak akan berhenti sebelum sampai ke tempat pertemuan 2 lautan – majma’ul bahraini
18 : 66 Mereka bertemu dengan seorang hamba Kami - Khidir
18 : 84 Mereka menanyakan kpd engkau ttg Zulqarnain
18 : 95 Ya Zulqarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj membuat kekacauan di bumi; buatkanlah kami dinding penghalang
18 :110 Sekiranya lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat2 Tuhan-ku niscaya akan habis lautan itu sebelum selesai

MARYAM

19 : 5 Zakaria: Ya Tuhan-ku tulang2ku sudah lemah, kepala beruban, tetapi ya Tuhan-ku aku tidak pernah kecewa dlm berdoa
19 : 6 Fa hab lii mil ladunka waliyya – Maka anugerahkanlah kepadaku seorang penerus
19 : 8 Kami berikan khabar suka tentang seorang anak laki2 namanya Yahya, John
19 : 11 Tetapkanlah bagiku suatu Tanda; Tanda bagi engkau adalah jangan bicara kpd manusia selama 3 malam
19 : 17 Maryam mengandung dan dikawinkan kpd Yusuf; malaikat berkata kpd Yusuf, janganlah engkau kuatir
19 : 27 Maryam bernazar untuk puasa dan tidak bercakap-cakap dengan seorang manusia pun pd hari ini
19 : 28 Yusuf membawa Maryam dan Jesus ke Mesir
19 : 30 Bagaimana kami dapat bercakap dengan seorang anak yang masih dalam buaian?
19 : 34 Selamat sejahtera atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat dan pada hari aku akan dibangkitkan
19 : 35 Itulah Isa ibnu Maryam – Was salaamu ‘alayya yauma wulittu wa yauma amuutu wa yauma ub’atsu hayyaa
19 : 42 Kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya dari Ur – Mesopotamia- Irak, pergi bersama istri ke Kanaan terus ke Mesir
19 : 50 Kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya’kub dan semua Kami jadikan nabi (Ismail sudah ada duluan).
19 : 52 Musa, seorang pilihan, seorang rasul, seorang nabi
19 : 54 Kami berikan kepadanya saudaranya, Harun sebagai Nabi
19 : 55 Ismail seorang yang setia pada janjinya, seorang rasul, seorang nabi
19 : 57 Idris, seorang nabi yang benar, dengan derajatnya yang tinggi
19 : 59 Yang Allah telah beri nikmat, nabi2 keturunan Adam, yang bersama Nuh dl bahteranya, keturunan Ibrahim dan Israil
19 : 60 Lalu datanglah sesudah mereka keturunan yang mengabaikan shalat dan mengikuti hawa nafsu
19 : 84 Kami telah mengirim syaitan2 kpd org2 kafir untuk menghasut mereka dengan hasutan
19 : 91 Hampir2 seluruh langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh, karena mereka mengaku Yg Maha Pemurah punya anak laki2

THAA HAA - Hai manusia yang sempurna

20 : 3 Kami tidak menurunkan Alqur-aan kpd engkau supaya engkau susah
20 : 18-24 Mukjizat tongkat Nabi Musa a.s.
20 : 19 Musa: Inilah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku rontokkan dengannya daun2an utk kambing2-ku
20 : 20-29 Qaala rabbisy rah lii shadrii, wa yassir lii amrii, wal hul ‘uqdatam millisaani, yafqahuu qaulii
20 : 31 Harun saudaraku
20 : 39 Ketika Kami wahyukan kepada ibu engkau, apa yang diwahyukan
20 : 41 Musa tinggal beberapa tahun dengan orang Madyan (menantu Nabi Syu’aib)
20 : 45 Hendaklah engkau berdua katakan kepadanya (Firaun) perkataan lemah-lembut supaya ia dapat nasihat dan takut
20 : 54-55 Dia-lah yang menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan dan menurunkan air dari langit; Kami jadikan tumbuh-
tumbuhan berpasang2-an dan kamu makanlah dan gembalakan ternakmu
20 : 78 Kami wahyukan kpd Musa, bawalah pd waktu malam hamba-hamba-Ku tunjukkan jalan di laut yg kering
20 : 81 Hai Bani Israil, Kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan mengadakan perjanjian denganmu di sebelah kanan
Gunung Thur dan Kami telah menurunkan atasmu manna (cendawan) dan salwa (burung puyuh)
20 : 82 Makanlah barang2 yang baik dari yang telah Kami rezekikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas
20 : 86 Orang Samiri telah menyesatkan mereka
20 : 90 Tidakkah mereka melihat bahwa anak sapi sembahan mereka itu tidak memberi jawaban apa-apa?
20 :103 Ketika nafiri ditiup hari ini akan Kami himpun semua orang2 berdosa yang bermata biru
20 :106 Mereka bertanya kpd engkau mengenai gunung2 (pembesar2), katakanlah Tuhan-ku akan menghancurkannya ber-keping2
20 :108 Tanah datar gersang, di dalamnya bengkok dan berbukit bergelombang (isyarat bangkitnya sosialisme dan demokrasi)
20 :115 Maha Tinggi Allah Raja Yang benar, ya Tuhan-ku tambahkanlah kepadaku ilmu Rabbi zidnii ‘ilmaa
20 :116 Kami adakan perjanjian dengan Adam sebelum ini, tetapi ia lupa, kekeliruan dalam pertimbangan
20 :117 Kami berkata kepada para malaikat, Sujudlah kamu bersama Adam. Mereka bersujud kecuali iblis, ia menolak
20 :119-120 Hai Adam: Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di dalamnya dan pula tidak akan engkau telanjang
Engkau tidak akan kehausan di dalamnya dan tidak pula akan disengat matahari (jaminan 4 sarana pokok manusia)
20 :121 Syaitan membisikkan waswas kepada Adam: Hai Adam maukah kutunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan kerajaan?
20 :124 Adam terusir dan hijrah dari Irak
20 :131 Bertasbihlah memuji Tuhan, sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, pada bagian malam dan siang (Shalat 5 waktu)
20 :133 Perintahkanlah keluargamu untuk shalat
20 :135 Sekiranya Kami binasakan mereka dg azab, niscaya mereka akan berkata: Ya Tuhan mengapa tidak Engkau kirimkan
kepada kami seorang Rasul, supaya kami mengikuti Ayat-ayat Engkau, sebelumnya kami direndahkan dan dihinakan.

AL AMBIYAA’ - Nabi-nabi

21 : 30 yang mengaku tuhan palsu hanya akan diganjar hukuman Jahannam di akhirat nanti
21 : 32 Kami jadikan di bumi gunung2 yang kokoh supaya bumi jangan bergoncang, Kami jadikan jalan2 yang luas
21 : 36 Kullu nafsin dzaa-iqatul mauti – Tiap2 jiwa pasti akan merasakan kematian
21 : 38 Manusia diciptakan dari sifat tergesa-gesa
21 : 42 Sungguh rasul2 telah diperolok-olokan sebelum engkau, maka dikepunglah mereka dengan olok2-annya
21 : 45 Kami mengurangi bumi dari segala tepinya
21 : 46 Sesungguhnya tiada Aku memperingati kamu kecuali dengan wahyu; tetapi org tuli tidak dapat mendengar panggilan
21 : 53 Ibrahim berkata kpd ayah dan kaumnya, Patung2 apa ini, begitu patuhnya kalian duduk memujanya? (6:75, 14:36, 21:64)
21 : 63-64 Engkaukah yang berbuat merusakkan tuhan-tuhan kami ya Ibrahim? Ia menjawab: Sebenarnya seseorang yang telah
berbuat itu. Di antara patung terbesar yang tidak rusak, tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berkata-kata.
21 : 67 Apakah kamu menyembah selain Allah, yang tidak memberikan manfaat sedikit pun dan tidak mendatangkan mudarat
21 : 70 Kami berfirman, Hai api jadilah kamu dingin dan selamat atas Ibrahim- yaa naaru kuunu bardan wa salaaman ‘alaa
21 : 72 Telah Kami selamatkan dia dan Luth ke negeri yang telah Kami berkati (Dari Ur ke Harran lalu ke Kanaan)
21 : 73 Telah Kami anugerahkan kepadanya Ishak dan seorang cucu, Ya’kub, semuanya Kami jadikan org2 yang shaleh
21 : 77 Dan ingatlah Nuh yang Kami kabulkan doanya dan Kami selamatkan dia dan keluarganya dari bencana yang besar
21 : 79 Daud dan Sulaiman memberi keputusan ketika kambing2 merusak suatu ladang
21 : 80 Kami berikan ilmu kpd Sulaiman. Kami tundukkan gunung2 dan burung2 untuk bertasbih bersama Daud
21 : 84 Ayyub tatkala ia berseru kpd Tuhannya, Sesungguhnya aku ditimpa kesusahan dan Engkau Paling Penyayang
21 : 85 Kami kabulkan doanya (Ayyub) dan Kami jauhkan kesusahan yang dideritanya
21 : 86 Ingatlah Ismail, dan Idris dan Dzul-Kifli semuanya termasuk org2 yang sabar
21 : 88 Yunus pergi dl keadaan marah lan naqdira ‘alaihi berdoa: allaa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu min (68:49)
21 : 90 Zakaria berseru: Rabbi laa tadzarnii fardaw wa anta khairul waaritsiin – Janganlah Engkau tinggalkan aku
21 :108 Tidaklah Kami mengutus engkau melainkan sbg rahmat bagi semesta alam – illaa rahmatal lil ‘aalamiin
21 :113 Qaala rabbih kum bil haqqi – Rasulullah berkata, Ya Tuhan-ku hakimilah dengan kebenaran

AL HAJJ - Haji

22 : 3 Pada “Saat” itu (karena paniknya) wanita yang sedang menyusui akan lupa kpd yang disusuinya, yang hamil akan
22 : 6 Proses penciptaan manusia dari tanah, air mani, segumpal darah sampai pikun, sehingga ia tidak dpt menyadari lagi
Bumi gersang, bila Kami menurunkan air ia bergerak dan berkembang dan menumbuhkan segala macam tumbuh2an
22 : 10-11 Ia menyesatkan manusia dari jalan Allah. di dunia ada kehinaan dan azab Hari Kiamat disebabkan kedua tangannya
22 : 12 Di antara manusia ada yang menyembah Allah berdiri di tepi, bila mendapat cobaan ia berbalik, dia rugi di dunia dan akhirat
22 : 18 Orang2 beriman, Yahudi, Shabi’in, Nasrani, Majusi dan Musyrik, Allah akan memberi keputusan pada Hari Kiamat
22 : 19 Kepada Allah sujud segala yang ada di langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang2 gunung2 pohon2 hewan2 dan
banyak manusia; tetapi banyak pula yang patut mendapat azab. Siapa yang dihina Allah maka tiada baginya kehormatan
22 : 24 Allah masukkan orang2 beriman dan beramal shaleh ke dalam kebun2, mengalir sungai, hiasan gelang emas, mutiara, sutera
22 : 27 Kami menempatkan Ibrahim di rumah Allah (yang sudah didirikan oleh Adam) dan bersihkanlah rumah-Ku
22 : 28 Umumkanlah kpd manusia untuk naik haji, dgn berjalan kaki, naik unta yang kurus datang dari segenap penjuru yg jauh2
22 : 30 Bertawwaf di sekeliling baitul ‘atiiq Rumah Kuno
22 : 38 Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya, akan tetapi ketakwaanmu
22 : 40 Diizinkan perang bagi mereka yang telah diperangi disebabkan mereka telah dianiaya
22 : 41 Sekiranya tidak ada tangkisan Allah, akan hancurlah biara2 gereja2 Nasrani, synagog2 rumah ibadah Yahudi dan mesjid2
22 : 42 Orang2 yang kami teguhkan di bumi, mendirikan shalat, membayar zakat, menyuruh kebaikan dan melarang keburukan
22 : 43-45 Mereka telah mendustakan Nabi2 Nuh, ‘Ad, Tsamud, Ibrahim, Luth, (Madyan) dan Musa. Aku beri tangguh mereka
22 : 47 Berjalanlah di bumi dengan hati utk memahami dan telinga. Bukan matanya yg buta tetapi hatinya yg ada dlm dada yg buta
22 : 48 Mereka minta kpd engkau utk mempercepat azab. Satu hari di sisi Tuhan-mu seperti 1000 tahun menurut perhitungan kamu
22 : 53 Kami tidak mengirim sebelum engkau seorang rasul, nabi tetapi syaitan meletakkan rintangan, tilkal gharaniq al ‘ulaa
22 : 55 Bagi orang2 yang diberi ilmu, Alqur-aan adalah kebenaran dari tuhan, supaya mereka beriman dan tunduk hatinya
22 : 59 Wa innallaaha la wa khairur raaziqiin – Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki (62 : 12)
22 : 62 Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang (kekuasaan/kesejahteraan) ke dalam malam (kemunduran)
22 : 64 Allah menurunkan air dari langit dan bumi menjadi hijau
22 : 66 Allah nundukkan segala yang di bumi, kapal2 mengarungi lautan atas perintah-Nya. Dia menahan langit agar jangan jatuh
22 : 68 Bagi setiap umat telah Kami tetapkan cara beribadah
22 : 74 Sesungguhnya yang kamu seru selain Allah itu tidak dapat menjadikan seekor lalat pun, sekiranya lalat itu menyambar
22 : 76 Allaahu yashthafii minal malaaikatii rusulaw wa minan naasi – Allah memilih dari malaikat dan manusia Utusan2-Nya
22 : 78 Hai orang2 beriman: Ruku’lah kamu, sujudlah dan sembahlah Tuhan-mu dan berbuatlah kebaikan agar kamu bahagia
22 : 79 Berjihadlah kamu di jalan Allah dgn sebenar-2nya jihad. Ikutilah agama Ibrahim. Dia telah memberi kamu nama Muslimin

AL MU’MINUUN - Orang-orang Mukmin

23 : 2-12 7 Syarat untuk menjadi orang Mukmin: Shalatnya khusyuk, berpaling dari yg sia2, membayar zakat, menjaga kemaluannya,
Memelihara amanat2 dan perjanjian, memelihara shalat mereka, yang akan mewarisi Firdaus, yang akan tinggal kekal
23 : 13 Kami jadikan manusia dari tanah liat
23 : 15 7 tahapan tumbuhnya manusia mulai dari air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang2 dgn daging, menjadi mahluk
23 : 19 Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, Kami menampungnya dalam bumi, Kami kuasa utk melenyapkannya
23 : 20-21 Kami tumbuhkan bagi kamu kebun2 kurma, anggur, banyak buah2an yang sebagian dari itu kamu makan
Pohon yang keluar dari Gunung Sinai menghasilkan minyak dan bumbu untuk orang2 yang makan
23 : 22 Bagi kamu pada hewan ternak pasti ada pelajaran. Kami beri minum apa yang ada dl perutnya, ada banyak manfaat
23 : 28 Buatlah bahtera di hadapan mata Kami sesuai wahyu; jika datang perintah Kami, air menyembur, muatkanlah
23 : 29 Kalau sudah duduk tenang di bahtera katakanlah: Fa qulil hamdu lillaahil ladzii najjaanaa minal qaumizh zhaalimiin
23 : 50 Kami berikan kepada Musa Kitab supaya mereka mendapat petunjuk
23 : 51 Kami jadikan Ibnu Maryam dan ibunya suatu Tanda dan Kami melindungi keduanya di tempat yang tinggi
23 : 52 Hai Rasul2, makanlah dari barang2 yang baik, dan berbuatlah amal shaleh
23 : 63 Wa laa nukallifu nafsan illaa wus’ahaa - Dan Kami tidak membebani suatu jiwa lebih dari kemampuannya
23 : 72 Sekiranya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan rusaklah seluruh langit dan bumi dan apa pun
23 : 79 Dia Yang telah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati (16:79, 17:37, 41:21, 46:27). Kamu tidak bersyukur
23 : 87 Siapakah Tuhan tujuh langit dan Tuhan Arasy yang agung
23 :101 Barzakh dinding penghalang
23 :102 Apabila nafiri ditiup maka pada hari itu tidak ada lagi pertalian kekeluargaan, tidak saling bertanya satu sama lain
23 :119 Wa qur rabbigh fir war ham wa anta khairur raahiminn - Dan katakanlah: Ya Tuhan-ku ampunilah dan


AN NUUR - Cahaya

24 : 3 Perempuan dan laki2 berzina deralah masing2 100 kali deraan
24 : 5 Yang menuduh berzina tetapi tidak dapat mendatangkan 4 saksi deralah mereka dengan 80 kali deraan.
24 : 7-8 Yang menuduh istrinya berzina bersumpahlah 4 kali dan yang sumpah kelimanya laknat Allah atasnya
24 : 14 Mengapa mereka tidak membawa 4 saksi? Karena tidak mendatangkan 4 saksi maka mereka pendusta di sisi Allah
24 : 15 Sekiranya tidak ada karunia Allah atasmu dan rahmat-Nya, di dunia dan di akhirat niscaya akan ditimpa azab yang besar
24 : 20 Orang2 yang suka kekejian tersiar di kalangan orang2 beriman, ada azab yang pedih di dunia dan di akhirat
24 : 21 Dan sekiranya tidak ada karunia Allah atasmu dan rahmat-Nya dan Allah Maha Penyantun Maha Penyayang
24 : 22 Sekiranya tidak ada karunia Allah atasmu dan rahmat-Nya, tidak ada seorang pun yang suci di antara kamu selama-lamanya
24 : 23 Orang yang berkelebihan janganlah bersumpah (Abu Bakar) untuk tidak memberi kepada kaum kerabat dan orang2 miskin
24 : 27 Hal2 buruk untuk laki2 buruk, laki2 buruk utk hal2 yg buruk; hal2 baik untuk laki2 baik, mereka bersih dari yg dituduhkan
24 : 28 Janganlah masuk ke dlm rumah2 yang bukan rumahmu sendiri sebelum minta izin dan memberi salam
24 : 31 Orang2 mukmin laki2 hendaklah menundukkan mata mereka (melalui mata, pikiran jahat masuk ke dl hati), pelihara aurat
24 : 32 Orang2 mukmin wanita hendaknya menundukkan mata mereka, jilbab dan pardah menutupi aurat mereka
24 : 33 Nikahkanlah janda-2 dari antara kamu, hamba2 sahaya kamu
24 : 36 Allah adalah Nur seluruh langit dan bumi. Nuurun ‘alaa nuurin – Nur di atas nur
24 : 38 Orang2 lelaki yang tidak melalaikan perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat dan membayar zakat
24 : 42 Allah, yang bertasbih kepada-Nya segala yang ada di langit di bumi, burung2; semuanya tahu cara shalat dan bertasbih
24 : 44 Allah menggiring awan menumpukkannya ber-susun2 hujan keluar dari tengah2nya; gunung2 dgn butiran es di dalamnya
24 : 46 Allah menciptakan hewan dari air; ada yang berjalan pada perutnya, ada yang dua kaki ada yang 4 kaki
24 : 51 Apakah di dalam hati mereka ada penyakit? Ragu2 atau takut dan iri hati menghambat kemajuan rohani manusia
24 : 55 Taatlah kpd Allah dan kpd Rasul. Jika kamu taat kamu akan mendapat petunjuk; jika kamu berpaling maka
24 : 56 Allah berjanji kpd orang beriman dan beramal shaleh pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi
24 : 59 Minta izin pada 3 waktu: sebelum shalat Subuh, tengah hari ketika membuka pakaian dan sesudah shalat Isya
24 : 62 Tidak ada salahnya makan di rumah-rumah saudaranya
24 : 63 Orang2 mukmin yang sedang berkumpul dalam rapat jangan pergi sebelum minta izin
24 : 64 Jangan kamu meremehkan seruan Rasul, Khalifah atau Amir

AL FURQAAN - Pembeda

25 : 8 Macam Rasul apakah mereka ini, ia makan makanan dan berjalan-jalan di pasar
25 : 11 Maha beberkat Dia yang menjadikan bagimu Syurga, kebun2, dengan sungai air mengalir dan istana2
25 : 17 Mereka akan memperoleh di dalamnya apa yang mereka inginkan dan akan tinggal selama-lamanya
25 : 21 Tidak pernah Kami utus rasul2 sebelum engkau melainkan mereka makan makanan dan berjalan di pasar2
Kami jadikan sebagian dari kamu cobaan bagi yang lain untuk melihat apakah kamu bersabar
25 : 31 Rasul: Ya Tuhan-ku, kaumku telah menjadikan Alqur-aan ini sesuatu yang ditinggalkan (Hadits: Q tinggal kata2-nya)
25 : 32 Telah Kami jadikan bagi tiap nabi2 musuh dari orang2 yang berdosa
25 : 36 Kami telah memberikan Kitab kepada Musa bersama Harun saudaranya sebagai pembantu
25 : 38 Kaum Nuh, tatkala mereka mendustakan rasul2 itu Kami tenggelamkan mereka
25 : 39 Telah Kami binasakan ‘Ad dan Tsamud dan kaum Sumur dan banyak generasi di antara mereka
25 : 41 Orang2 Mekkah tentu telah melewati kota Luth itu (Sodom antara Mekkah dan Syria) yang telah dihujani hujan yg buruk
25 : 45 Apakah engkau menyangka kebanyakan mereka itu mendengar atau mengerti? Mereka tidak lain seperti hewan ternak
25 : 46 Matahari syamsu melambangkan Islam dan Rasulullah saw.
25 : 48 Dia-lah yang telah menjadikan malam hari sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat; menjadikan siang untuk berusaha
25 : 52 Sekiranya Kami kehendaki, niscaya Kami bangkitkan di tiap2 negeri seorang pemberi ingat nadziiran
25 : 53 Janganlah mengikuti orang2 kafir, berjihadlah terhadap mereka dengan Alqur-aan ini, jihad yang besar jihaadan kabiiran
25 : 54 Dia-lah Yang mengalirkan dua lautan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin lagi pahit; ada penghalang/pemisah
25 : 62 Beberkatlah Dia Yang menjadikan gugusan bintang2 di langit, matahari yang bersinar dan bulan yang memantulkan cahaya
25 : 63 Dia-lah Yang menjadikan malam dan siang silih berganti, untuk orang yang ingin mengambil nasihat atau bersyukur
25 : 64 Hamba2 Tuhan ialah mereka yang berjalan di bumi dg merendahkan diri dan apabila orang2 jahil menegur, Salaam
25 : 68 Mereka, yang apabila membelanjakan harta tidak boros dan tidak pula kikir, melainkan mengambil jalan tengah
25 : 69 3 Dosa besar: tidak berseru beserta Allah tuhan yang lain, tidak membunuh jiwa dan tidak berzina (6:152, 17:33-34)
25 : 71 Kecuali mereka yang bertobat, beriman dan berbuat amal shaleh, Allah akan merubah keburukan mereka menjadi kebaikan
25 : 73 Orang2 yang tidak memberikan kesaksian palsu dan apabila melalui hal yang sia2 mereka berlalu dengan sikap yang mulia
25 : 75 Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrata a’yuniw waj’alnaa lil muttaqiina imaamaa
25 : 78 Tuhan-ku tidak akan memperdulikan kamu jika tidak ada doa kamu

ASY SYU’ARAA’ - Penyair-penyair

26 : 8 Kami tumbuhkan di bumi dari setiap jodoh yang mulia
26 : 17 Datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah, sesungguhnya kami rasul Tuhan semesta alam
26 : 28 Sesungguhnya rasulmu, yang telah diutus kepadamu adalah gila
26 : 53 Kami wahyukan kepada Musa, bawalah hamba2-Ku pada waktu malam hari; niscaya kamu akan dikejar
26 : 64 Kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut dg tongkatmu. Maka tersibaklah laut, setiap bagiannya ada gunung yg besar
26 ; 67 Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain
26 : 70 Bacakanlah kpd mereka kisah Ibrahim
26 : 81 Apabila aku sakit Dia-lah Yang menyembuhkanku
26 : 82 Yang akan mematikan aku dan kemudian menghidupkan aku kembali
26 : 85 Jadikanlah aku buah tutur cerita yang baik diantara orang2 yang datang kemudian (Nama Ibrahim yg harum)
26 :106 Kaum Nuh telah mendustakan rasul2
26 :117 Sekiranya engkau tidak berhenti hai Nuh, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam
26 :120 Kami menyelamatkannya dan orang2 yang ada besertanya dalam bahtera yang penuh muatan
26 :121 Kami tenggelamkan orang2 yang tersisa di belakang
26 :124 Kaum ‘Ad telah mendustakan rasul2
26 :130 Kamu mendirikan istana2 seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya
26 :131 Wa idzaa bathasytum bathasytum jabbaariin –jika kau menangkap seseorang, kamu menangkap seperti org yg kejam
26 :140 Orang2 itu mendustakannya dan Kami binasakan mereka. Yang demikian itu ada Tanda, tetapi kebanyakan tidak beriman
26 :142 Kaum Tsamud telah mendustakan rasul2 (kekuasaan mereka meluas dari Basrah-Siria sampai ke Aden)
26 :156 Shaleh: Inilah seekor unta betina, ia mempunyai gilirannya minum, jangan menyentuhnya dg niat jahat, awas azab besar
26 :158 Mereka memotong urat kakinya maka mereka menyesal
26 :161 Kaum Luth telah mendustakan rasul2
26 :168 Sekiranya engkau tidak berhenti hai Luth, niscaya engkau termasuk orang2 yang diusir
26 :170 Ya Tuhan-ku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka kerjakan
26 :171 Lalu Kami selamatkan keluarganya, kecuali seorang perempuan tua yang termasuk orang yang tertinggal dibelakang
26 :173 Kami binasakan yang lain, Kami hujani atas mereka hujan batu, yang sangat buruk
26 :177 Penghuni Hutan Aikah telah mendustakan rasul2
26 :182 Syu’aib: Sempurnakanlah sukatan dan janganlah kamu termasuk orang2 yang merugikan
26 :183 Timbanglah dengan timbangan yang lurus
26 :184 Janganlah kamu merugikan manusia pada barang2 mereka dan jangan kamu berjalan di bumi utk menimbulkan kerusuhan
26 :209 Tidak Kami binasakan suatu kota, melainkan telah ada baginya orang2 yang memberi peringatan - mundziruun
26 :215 Berilah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat
26 :216 Dan rendahkanlah kasih-sayangmu kpd orang2 yang mengikuti engkau di antara orang2 mukmin
26 :222-223 Maukah Aku beritahukan kepada siapa syaitan2 itu turun? Kepada tiap pendusta yang berdosa
26 :228 Orang2 beriman dan beramal shaleh dan banyak2 mengingat Allah; mereka hanya membela diri setelah mereka dianiaya

AN NAML - Semut

27 : 5 Orang yang tidak beriman kepada akhirat Kami menampakkan indah bagi mereka perbuatan mereka
27 : 13 Masukkanlah tangan engkau ke dl kantong baju engkau yang akan keluar putih, inilah 9 tanda untuk Firaun
27 : 16 Kami berikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman
27 : 18 Dihimpunkan lasykar2 Sulaiman terdiri dari jin, manusia dan burung2 ; pasukan yang tertib
27 : 19 Suku lembah An Naml: Hai masuklah kamu ke dalam tempat tinggalmu, jangan2 Sulaiman menghancurkan kamu
27 : 23 Hud-hud menemukan tempat kaum Saba’
27 : 25 Aku dapati dia dan kaumnya sujud kepada matahari selain Allah, dan syaitan menampakkan indah amal2 mereka
27 : 31 Surat dari Sulaiman dg Bismillahirrahmanirrahiim – Dengan nama Allah Maha Pemurah Maha Penyayang
27 : 45 Ratu Saba menyingkapkan kain dari betisnya yang mengira bahwa ubin kaca itu air yang dalam
27 : 46 Kami utus kepada Tsamud saudara mereka Shaleh: Sembahlah Allah; mereka menjadi 2 golongan yang berbantah
27 : 49 Dalam kota itu ada 9 orang (musuh Rasulullah) yang menimbulkan kerusuhan dibumi
27 : 55 Kami utus Luth sbg rasul, ia berkata kpd kaumnya: Apakah kamu berbuat keji padahal kamu melihat!
27 : 56 Kamu mendatangi laki2 dengan nafsu syahwat, selain perempuan2
27 : 63 Siapakah yang mengabulkan doa orang yang sengsara apabila ia berdoa kepada-Nya dan melenyapkan keburukannya.
Dan menjadikan kamu khalifah2 di bumi
27 : 83 Apabila terjadi nubuatan kehancuran mereka, Kami mengeluarkan bagi mereka binatang2 dari bumi yang akan melukai
27 : 87 Kami jadikan malam supaya mereka beristirahat dan siang untuk dapat melihat
27 : 88 Hari ketika terompet ditiup maka cemaslah seluruh yang ada di langit dan di bumi, semuanya datang merendahkan diri
27 : 93 Aku bacakan Alqur-aan; siapa mendapat petunjuk maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri, barangsiapa menjadi sesat,
maka katakanlah: Maka sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan = mundziriin

AL QASHASH - Kisah-kisah

28 : 5 Firaun berlaku sombong, menjadikan penduduknya ber-kelompok2 dan membunuh semua anak laki2 Bani Israil
28 : 7 Kami teguhkan mereka di bumi dan Kami perlihatkan kpd Firaun dan Haman (Pendeta agung Dewa Amon) (40:25)
28 : 8 Kami wahyukan kpd ibu Musa, supaya menyusuinya dan apabila takut, letakkan dan hanyutkanlah dia di sungai
28 : 10 Anak pr Firaun: Anak ini akan menjadi penyejuk mata bagiku dan bagi engkau, janganlah engkau membunuhnya
28 : 13 Kami mengharamkan atasnya perempuan2 lain untuk menyusui dia
28 : 14 Kami kembalikan Musa kpd ibunya (untuk disusuinya) supaya sejuklah matanya dan tidak bersedih. Janji Allah itu benar
28 : 15 Setelah mencapai umur kedewasaannya dan mempunyai ahlak yang sempurna Kami anugerahkan hukum dan ilmu
28 : 16 Dlm kota ada 2 orang berkelahi, seorang dari golongannya dan lainnya dari musuhnya. Musa meninju mati musuhnya
Ini adalah perbuatan syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh menyesatkan yang nyata
28 : 17 Rabbi innii zhalamtu nafsii fagh fir lii fa ghafara lahuu – Ya Allah aku telah menganiaya diriku, ampunilah aku
28 : 24 Tatkala sampai ke sumber air Madyan ia dapati 2 wanita menahan ternaknya minum, menunggu gembala lainnya pergi
28 : 28 Aku hendak nikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku dengan syarat engkau bekerja 8 atau 10 tahun
Nabi Syu’aib sudah lanjut usianya, dan menginginkan agar menantunya tinggal bersamanya selama beberapa tahun
28 : 30-32 Musa melihat api digunung Thur, tunggulah sampai aku kembali melihat api itu dan membawa khabar darinya
Hai Musa lemparkanlah tongkat engkau, yg bergerak seperti ular kecil: Hai Musa majulah dan jangan takut
28 : 33 Masukkan tangan engkau ke leher bajumu dan akan keluar putih tanpa cacat
28 : 35 Saudaraku Harun, ia lebih fasih berbicara, maka kirimkanlah dia padaku sebagai pembantu
28 : 38 Musa; Tuhan-ku lebih mengetahui siapa yang membawa petunjuk dari sisi-Nya; sungguh tidak akan berhasil orang2 aniaya
28 : 44 Kami berikan Kitab kepada Musa, setelah Kami binasakan generasi terdahulu, supaya mereka dapat pelajaran
28 : 55 Mereka akan diberi ganjaran 2 kali karena telah bersabar dan menolak keburukan dgn kebaikan dan membelanjakan rezeki
28 : 56 Apabila mereka dengar percakapan sia2 berpaling: lanaa a’maa lunaa wa lakum a’maalukum salaamun (2:140, 10:42)
28 : 57 Engkau tidak dapat memberi petunjuk kpd siapa yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kpd siapa yang Dia
28 : 60 Tuhan engkau tidak akan membinasakan kota2 sebelum Dia membangkitkan di ibukota seorang rasul
28 : 64 Mereka berkata: Ya Tuhan kami, inilah mereka orang2 yang kami sesatkan, sebagaimana kami sendiri telah sesat
28 : 73 Sekiranya Allah menjadikan atas kami siang terus-menerus sampai Hari Kiamat, siapakah yang mendatangkan malam
28 : 74 Dari rahmat-Nya juga Dia menjadikan malam dan siang supaya kamu dapat beristirahat dan mencari karunia-Nya
28 : 77 Karun adalah kaum Musa seorang Israil yang kaya raya, beriman kpd Nabi Musa . Janganlah engkau begitu sombong!
28 : 82 Maka Kami membenamkan Karun beserta rumahnya ke dalam bumi, tidak ada penolong selain Allah
28 : 83 Allah Yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dari hamba2-Nya, Tidak akan berhasil orang2 ingkar
28 : 89 Segala sesuatu akan binasa kecuali Wujud-Nya. Baginya segala hukum dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan

Tidak ada komentar: